Polska | polski

Ostfildern, 10.07.2017

Nowa wersja oprogramowania PASvisu - optymalne połączenie sterownika i wizualizacji.

Pilz rozszerza zakres swojego rozwiązania do wizualizacji sieciowej PASvisu: Dostępna jest nowa funkcja zarządzania alarmami oraz interfejs OPC UA, służący do połączenia ze sterownikami kompaktowymi. Oprogramowanie PASvisu umożliwia bezpośrednie połączenie ze sterownikami PNOZmulti. W rezultacie wizualizacja obejmuje pełny zakres funkcji oprogramowania sterowników, w tym opcję diagnostyczną.

System PASvisu firmy Pilz stanowi harmonijne połączenie systemu sterowania z wizualizacją. Im więcej funkcji w instalacji lub maszynie realizuje, tym więcej informacji może dostarczać, co zapewnia wsparcie w procesie planowania, obsługi i konserwacji: dzięki temu zostają ograniczone źródła błędów i skrócony zostaje czas pracy.

Otwarte dla wszystkich systemów – i dla sterowników Pilz
Dzięki interfejsowi OPC UA oprogramowanie PASvisu można podłączyć do wszystkich sterowników dostępnych na rynku. Oznacza to, że wszystkie zmienne sterowników można automatycznie przesyłać do PASvisu. Istnieje nawet prostsze, bardziej wydajne połączenie ze sterownikami Pilz: w ślad za sterownikami PLC oprogramowanie PASvisu można teraz łączyć bezpośrednio z konfigurowalnymi, kompaktowymi sterownikami PNOZmulti. W rezultacie można uzyskać więcej funkcji: w tym bezpośredni dostęp do fizycznych wejść i wyjść sterownika PNOZmulti. Dzięki bezpośredniemu połączeniu dostępna jest również wygodna opcja diagnostyczna PASvisu dla funkcji bezpieczeństwa. Szybsza diagnostyka przyczynia się do skrócenia czasu przestojów.

Nowa funkcja alarmu
Wśród dodatkowych funkcji PASvisu jest funkcja zarządzania alarmami. Alarmy można tworzyć i zatwierdzać; możliwe jest tworzenie listy aktywnych alarmów oraz dziennika alarmów zresetowanych, a także eksportowanie ich w postaci pliku csv. Na potrzeby wizualizacji dostępny jest kafelek statusu aktywnego alarmu, a także baner alarmu. Zakres funkcji uzupełnia możliwość filtrowania w trakcie pracy oprogramowania PASvisu oraz przełączanie języków online dla wszystkich alarmów.

Sterowniki PNOZmulti można teraz podłączyć bezpośrednio do oprogramowania do wizualizacji PASvisu. W rezultacie uzyskujesz dostęp do pełnej gamy jego funkcji, w tym funkcji diagnostycznych.
Sterowniki PNOZmulti można teraz podłączyć bezpośrednio do oprogramowania do wizualizacji PASvisu. W rezultacie uzyskujesz dostęp do pełnej gamy jego funkcji, w tym funkcji diagnostycznych.

Sterowniki PNOZmulti można teraz podłączyć bezpośrednio do oprogramowania do wizualizacji PASvisu. W rezultacie uzyskujesz dostęp do pełnej gamy jego funkcji, w tym funkcji diagnostycznych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: