Polska | polski

, 07.09.2017

Firma Pilz zapewnia wsparcie niezbędne w procesie oceny zgodności w skali międzynarodowej: bezpieczną drogę dla maszyn spełniających wymagania normy NR-12, kierowanych na rynek brazylijski – Bezpieczeństwo maszyn: Paszporty do Rio

Pilz rozszerza zakres swoich usług dotyczących oceny zgodności w skali międzynarodowej: zapewnia wsparcie klientom zamierzającym budować maszyny spełniające wymagania brazylijskiej normy NR-12. Każdy producent kierujący maszyny na rynek brazylijski musi dostarczać je zgodnie z brazylijską normą NR-12 (Norma Regulamentadora). Operatorzy maszyn zaś mają obowiązek wdrażania środków ochrony swoich pracowników zgodnie z postanowieniami normy NR-12.

Firma Pilz oferuje obecnie na całym świecie pakiet usług obejmujący dostosowanie maszyn i urządzeń do obowiązujących przepisów prawnych. W pierwszym etapie przeprowadzana jest ocena ryzyka. Następnie ustalana jest zgodność z wymaganiami normy NR-12 i na je podstawie wykonywana jest walidacja maszyny u producenta. Po przetłumaczeniu na język portugalski niezbędnych dokumentów firma Pilz realizuje cały proces aż po rejestrację przez władze brazylijskie pod kątem zgodności z normą NR-12. Firma Pilz udziela również wsparcia w odbiorze technicznym i  walidacji maszyny w Brazylii.

Wiedza lokalna na użytek globalny
Wszystkim swoim klientom działającym w skali międzynarodowej Pilz może zapewnić zgodność z normą NR-12. W poszczególnych krajach specjaliści firmy Pilz wykorzystują rozległą wiedzę swoich brazylijskich kolegów. Oddział Pilz Brazil jako „Professional Legalmente Habilitado” upoważniony jest do świadczenia użytkownikom i producentom maszyn usług zgodnych z normą NR-12.
„Firma Pilz gotowa jest dostarczać i wykorzystywać lokalną wiedzę w każdym kraju i działać poza granicami, z zachowaniem tego samego poziomu profesjonalizmu i jakości” – podkreśla zawsze Renate Pilz, członek zarządu. „Podobnie jak w przypadku oznakowania CE dla obszaru Europy możemy obecnie świadczyć usługi zgodne z przepisami obowiązującymi w Brazylii na całym świecie”.

NR-12: Paszport dla maszyny
W Brazylii przepisy określane skrótem NR definiują wymagane procedury mające zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ogółem istnieją 34 przepisy prawne NR odnoszące się do bezpieczeństwa. Wymagania normy NR-12 dotyczą instalacji i maszyn. W pewnym sensie norma ta przypomina europejską dyrektywę maszynową 2006/42/WE, jednak zawiera również specyficzne wymagania zaczerpnięte z międzynarodowych norm typu B i  C.
Jeśli specyfikacje normy NR-12 nie są spełnione w sposób pełny i nie są udokumentowane formalnie, maszyny nie zostaną dopuszczone do użytkowania w Brazylii. Tworząc tzw. paszport maszyn, firma Pilz ułatwia firmom chcącym eksportować swoje maszyny dostęp do nowych rynków.

Pilz świadczy usługi, począwszy od oceny ryzyka po walidację układów bezpieczeństwa, gwarantując, że maszyny w Brazylii spełniają wymagania normy NR-12.
Pilz świadczy usługi, począwszy od oceny ryzyka po walidację układów bezpieczeństwa, gwarantując, że maszyny w Brazylii spełniają wymagania normy NR-12.

Pilz świadczy usługi, począwszy od oceny ryzyka po walidację układów bezpieczeństwa, gwarantując, że maszyny w Brazylii spełniają wymagania normy NR-12.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: