Polska | polski

Ostfildern, 29.03.2017

Po raz pierwszy w swojej historii firma Pilz osiągnęła obroty przekraczające 300 milionów euro, z których część przeznacza na inwestycje w badania oraz rozwój w swojej siedzibie – „Jesteśmy motorem zmian”.

W ciągu ostatniego roku finansowego grupa Pilz GmbH & Co. KG odnotowała wzrosty w wielu dziedzinach: zwiększyła obroty do 306 milionów euro, a także liczbę pracowników do 2200 w 40 oddziałach na całym świecie. Pilz inwestuje aktualnie około siedmiu milionów euro z myślą o zintensyfikowaniu badań i rozwoju. Z końcem roku 2017 Prezes Zarządu firmy Renate Pilz zakończy swoją aktywność w kierowaniu tym przedsiębiorstwem rodzinnym i zarządzanie nim całkowicie przekaże swojej córce Susanne Kunschert oraz synowi Thomasowi Pilz.

„Przemysł przechodzi przez proces przekształceń. Łączenie w sieci i digitalizacja procesów biznesowych zmieniają nie tylko produkcję, ale również sposób naszej wspólnej pracy. Nasza pozycja sprzyja napędzaniu tej zmiany”, powiedziała Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG, prezentując wyniki za rok finansowy 2016.

Po raz pierwszy w swojej historii firma Pilz zwiększyła roczne obroty do ponad 300 milionów euro: wzrosły one o 6,2%, do wartości 306 milionów euro. W dniu 31.12.2016 roku firma zatrudniała 2172 pracowników (+6,9%) w oddziałach na całym świecie. W końcu 2016 roku w siedzibie firmy w Ostfildern zatrudnionych było 1025 pracowników, w tym 38 stażystów. W roku 2017 Pilz planuje utworzyć kolejne miejsca pracy, w szczególności w działach wsparcia klienta i rozwoju.

Inwestycje w badania i rozwój
Dzięki inwestycjom przeznaczonym na badania i rozwój, wynoszącym 19,8% w stosunku do obrotów w roku 2016, firma Pilz podkreśla swoje ambicje pozostawania jedną z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie technologii automatyzacji. Aktualne inwestycje firmy w badania i rozwój wynoszą
7 milionów euro: Po rozpoczęciu produkcji w nowym Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza firma przekształca dawny obszar produkcyjny w najnowocześniejszy ośrodek rozwojowo-badawczy. Po zakończeniu prac budowlanych, około 330 inżynierów pracować będzie na powierzchni 7300 m2, opracowując nowe technologie i produkty na potrzeby automatyzacji przyszłości.

Ukierunkowanie na klienta
W roku 2016 firma Pilz ponownie zwiększyła swój udział eksportu o 0,3 punktu procentowego do 71,2%. Aby umożliwić wzrost w skali międzynarodowej, firma Pilz inwestuje w rozwój swojej sieci sprzedaży i serwisu. Otwierając oficjalnie w roku 2016 kolejny oddział w Azji Południowo-Wschodniej, firma Pilz zwiększyła ich liczbę do 40. Jednocześnie zintensyfikowała działalność serwisową na rzecz klientów, uruchamiając nowe biura regionalne w istniejących oddziałach. „Procesy cyfrowe nie mogą zastąpić kontaktu z klientem”. Tak twierdzi Prezes Zarządu.

W roku 2016 firma Pilz osiągnęła około 75% obrotu w Europie, około 15% w Azji i niemal 10% w Ameryce. W roku 2016 największy wzrost zanotowały oddziały w Azji oraz w Indiach, Brazylii i w Południowej Europie.

Przyszłość rynku robotyki
Firma Pilz jest dostawcą rozwiązań automatyzacji, dla którego bezpieczeństwo jest kwestią zasadniczą i stanowi część każdego rozwiązania. Bezpieczna technologia sterowania wciąż jest najważniejszym elementem przychodów. Niemniej jednak coraz większy udział w rozwoju ma obszar technologii czujników i napędów.

Przychód ze sprzedaży produktów należących do technologii sterowania i napędów był dla firmy Pilz w roku 2016 najważniejszym motorem przychodów (66%), jednak obszary technologii czujników i usług osiągnęły również wartość dwucyfrową (odpowiednio 15 i 13%), wnosząc istotny wkład w obrót firmy. Nasza oferta usług obejmuje konsulting, projektowanie oraz szkolenia, i od kilku lat stanowi stabilny czynnik wzrostu firmy Pilz. Szczególnie znaczący dla rozwoju jest obszar bezpiecznej robotyki, dzięki możliwości wykorzystania robotów współpracujących w środowisku przemysłowym. W ciągu kilku ostatnich lat firma Pilz stała się ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, wspierając przodujących niemieckich producentów samochodów przy wdrażaniu aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące.

Pilz świadomie realizuje pozytywną zmianę pokoleń
Z końcem roku 2017 Prezes Zarządu, Renate Pilz zakończy swoją aktywność kierowniczą i zarządzanie firmą powierzy całkowicie swojej córce Susanne Kunschert oraz synowi Thomasowi Pilz. Renate Pilz będzie odpowiadać za sprzedaż do końca roku 2017, ale w roku 2018 przekaże tę działalność swojej córce Susanne Kunschert.

„W przyszłości moje dzieci całkowicie przejmą prowadzenie firmy: bazując na naszych wartościach korporacyjnych i na naszej strategii, będą kontynuować kierowanie firmą w sprawdzony sposób, wyjaśnia Renate Pilz.

„Jesteśmy motorem zmian”: Bezpieczna robotyka to dla firmy Pilz jeden z rynków przyszłości w automatyzacji

„Jesteśmy motorem zmian”: Bezpieczna robotyka to dla firmy Pilz jeden z rynków przyszłości w automatyzacji

Pod koniec 2017 roku, Dyrektor Zarządzający Renate Pilz przestanie pełnić funkcje operacyjne firmy i przekaże zarządzanie rodzinnym biznesem swojej córce Susanne Kunschert i synowi Thomasowi Pilz.

Pod koniec 2017 roku, Dyrektor Zarządzający Renate Pilz przestanie pełnić funkcje operacyjne firmy i przekaże zarządzanie rodzinnym biznesem swojej córce Susanne Kunschert i synowi Thomasowi Pilz.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: