Polska | polski

Ostfildern, 16.03.2017

Pilz na targach INTERPACK 2017 w centrum targowym w Düsseldorfie, w hali 18, na stoisku B16 – Inteligentne, bezpieczne pakowanie!

Na tegorocznych targach „Interpack” firma Pilz skupi się na elastycznych i ekonomicznych rozwiązaniach dla maszyn pakujących. Kluczowymi obszarami będą rozwiązania związane z inteligentną fabryką. Inną nowością w Düsseldorfie będzie aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny PITestop active, zapewniający bezpieczeństwo i wysoką wydajność, zgodnie z Industry 4.0, szczególnie w sektorze opakowaniowym.

Bez względu na to, czy potrzebne są maszyny o funkcjach podstawowych, czy instalacja i maszyny połączone w sieć: Firma Pilz oferuje producentom maszyn i ich operatorom kompletne rozwiązania bezpieczeństwa i automatyzacji. Należą do nich uniwersalne rozwiązania z dziedziny technologii czujników, sterowania i napędów, a także oprogramowanie do wizualizacji.

Pakowanie według Industry 4.0
Modułowa struktura instalacji jest kluczem do wyższej elastyczności produkcji: Na targach firma Pilz wykorzysta model inteligentnej fabryki, aby dowieść, że zindywidualizowane produkty można wytwarzać w sposób elastyczny, tani i przyjazny dla użytkownika. Model składa się z połączonych ze sobą w sieć modułów wytwarzających spersonalizowane produkty w inteligentnej linii montażowej.
Nowością w inteligentnej fabryce jest aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny PITestop active. Jego uaktywnienie sygnalizuje odpowiednie podświetlenie. Można go wykorzystywać do bezpiecznego włączania lub wyłączania maszyny i sekcji instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13850. Wyłącznik awaryjny PITestop active jest właściwym rozwiązaniem dla instalacji i maszyn, w których podzespoły instalacji przemieszczają się. Pozwala on na łatwą realizację elastycznych koncepcji bezpieczeństwa. Aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny zapewnia większą elastyczność i modułowość nawet w maszynach pakujących.
Dzięki wyłącznikowi PITestop active nie jest już niezbędne podtrzymywanie zasilania do całej instalacji w celu zachowania funkcjonalności wyłącznika awaryjnego, dlatego też użytkownicy mogą odnieść korzyści związane ze zmniejszonymi kosztami energii.

Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 18, na stanowisku B16. Więcej informacji dotyczących obecności firmy Pilz na targach: www.pilz.com/interpack

 

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi oferowane z myślą o opracowaniu kompletnych rozwiązań automatyzacji.
Głównymi obszarami tematycznymi firmy Pilz będą rozwiązania dla branży opakowaniowej w kontekście inteligentnej fabryki.

Głównymi obszarami tematycznymi firmy Pilz będą rozwiązania dla branży opakowaniowej w kontekście inteligentnej fabryki.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: