Polska | polski

Ostfildern, 15.03.2017

Ambasador Australii w Niemczech z wizytą w firmie Pilz w Ostfildern – rozmowy dotyczą możliwości w automatyzacji

W dniu 14.03.2017 r ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood, oraz Konsul Generalny Australii, Richard Leather, odwiedzili firmę Pilz w Ostfildern w celu uzyskania szerszych informacji na temat rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalających budować fabryki przyszłości. Rozmowy dotyczyły również znaczenia wartości zapewniających sukces platformy Industry 4.0.

Ekonomia Australii jest wyraźnie zdominowana przez sektor usług, wytwarzający od 60 do 65% produktu krajowego brutto (GDP). Niemniej jednak rząd poszukuje różnych alternatyw. I czyni to z niemałym sukcesem. Zgodnie z szacunkami Departamentu Spraw Zagranicznych, takie przyszłościowe gałęzie przemysłu jak technologia informacyjna i komunikacyjna lub bio-, nano- technologia i technologia medyczna odgrywają w Australii coraz bardziej znaczącą rolę.

Wymiana doświadczeń dotycząca Industry 4.0
Aby rozpropagować możliwości projektów i rozwiązań w ramach Industry 4.0 na rzecz australijskich przedsiębiorstw przemysłowych, ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood oraz Konsul Generalny i Starszy Komisarz ds. Handlu i Inwestycji, Richard Leather, odwiedzili specjalistów w dziedzinie automatyzacji firmę Pilz. Od września 2016 roku Lynette Wood piastuje stanowisko ambasadora Australii w Niemczech. Dyrektor Generalny Pilz Australia, Scott Moffat, stwierdził, iż Pani Ambasador była osobiście zainteresowana „wymianą pomysłów dotyczących produkcji przyszłości”.

Rozmowa ta zapoczątkowała ściślejszą współpracę z firmą Pilz. Planowane są kolejne spotkania, które mają posłużyć wymianie doświadczeń. „Dzisiejsze rozmowy były bardzo otwarte i przyjazne. Cieszymy się, że Pani Ambasador postrzega firmę Pilz jako ważnego partnera w zabezpieczaniu przyszłości australijskiego sektora wytwórczego”. Takie było odczucie Susanne Kunschert, która jako Partner Zarządzający podejmowała tak ważnych gości w siedzibie firmy w Ostfildern.

„Wartości są fundamentem platformy Industry 4.0”
Program wizyty obejmował zwiedzanie przedsiębiorstwa, a także prezentacje oraz dyskusje przy okrągłym stole z Susanne Kunschert i Dyrektorem Działu Innowacji Klausem Stark. Lynette Wood i Richard Leather zapoznali się z aktualną ofertą firmy Pilz, a także projektami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony w ramach Industry 4.0. Zdaniem pani Kunschert szczególne wrażenie wywarł na gościach nasz system sterowania PSS 4000 kompatybilny z wymaganiami Industry 4.0, umożliwiający bezpieczną i łatwą automatyzację instalacji rozproszonej.

Susanne Kunschert podkreśliła, że w całej dyskusji na temat technologii nie wolno w żadnej mierze pomijać udziału ludzi. „Industry 4.0 jest zasadniczo procesem realizującym zmiany, w którym ludzie muszą znajdować się w centrum uwagi. Dlatego tak ważne dla firmy jest dysponowanie podstawowym zestawem wartości”.

Firma Pilz posiada własny oddział w Australii od roku 1998. Pilz Australia ma do zaoferowania więcej niż tylko produkty i systemy. Dysponując czterema biurami regionalnymi, oferuje ona swoim klientom kompletny portfel usług i wsparcia obejmujący konsultacje techniczne, wsparcie projektowe oraz szkolenia. Jako „ambasador bezpieczeństwa” firma Pilz zyskała w Australii renomę dzięki swojemu udziałowi w tworzeniu norm w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Rozpoczęcie współpracy w zakresie Industry 4.0. Ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood (w środku) oraz Konsul Generalny Australii, Richard Leather (z lewej) rozmawiali z Susanne Kunschert (z prawej) o perspektywach przemysłu przyszłości

Rozpoczęcie współpracy w zakresie Industry 4.0. Ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood (w środku) oraz Konsul Generalny Australii, Richard Leather (z lewej) rozmawiali z Susanne Kunschert (z prawej) o perspektywach przemysłu przyszłości

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: