Polska | polski

Ostfildern, 23.02.2017

Pilz przedstawia nową gamę wyłączników awaryjnych PITestop active – Włączaj inteligentnie – oszczędzaj energię.

Dzięki wprowadzeniu do oferty wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz rozszerza swoje portfolio o wyłączniki aktywowane drogą elektryczną. Ich aktywność sygnalizuje podświetlenie, brak podświetlenia oznacza brak aktywności. Dzięki temu zapewniona jest większa elastyczność i modułowość instalacji w pełnej zgodności z koncepcją Industry 4.0. Korzyścią dla użytkowników jest obniżenie kosztów energii, ponieważ nie jest już konieczne podłączenie zasilania do całej instalacji w celu utrzymywania w ruchu funkcji wyłączania awaryjnego.

Wyłącznik awaryjny PITestop active jest szczególnie przydatny w instalacjach, w których sekcje instalacji się przemieszczają. Można go wykorzystywać do bezpiecznego uaktywniania lub wyłączania sekcji maszyny w zależności do potrzeb, ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 13850. W połączeniu z systemami sterowania PNOZmulti firmy Pilz, które już wspierają modułową konstrukcję instalacji, łatwe jest wdrażanie elastycznych koncepcji bezpieczeństwa, co wymagane jest szczególnie w przypadku inteligentnej fabryki. PITestop active dostępny jest w różnych wersjach do panelowego i powierzchniowego montażu na maszynie: w wersji montowanej w panelu, o stopniu ochrony IP65, oraz w wersji montowanej na powierzchni, z użyciem złącza M12.

Większa swoboda projektowania
Wyłącznik awaryjny PITestop może być aktywowany elektrycznie, i w tym celu można go wbudowywać w obwód bezpieczeństwa. Nie ma już potrzeby ręcznego dezaktywowania go. Dzięki temu oszczędzasz czas. Oprócz tego nie jest już konieczne bezpieczne odłączanie mobilnych pulpitów operatorskich; wystarczy je tylko w odpowiedni sposób dezaktywować. Dzięki wyłącznikowi awaryjnemu PITestop active możliwe jest bardziej elastyczne projektowanie parku maszynowego, co pozwala szybciej uruchamiać tryb pracy maszyn wzajemnie połączonych: począwszy od trybu półautomatycznego z dużą ilością indywidualnych modułów aż po tryb w pełni automatyczny, w którym każdy wyłącznik awaryjny wpływa na cały łańcuch modułów.

Podświetlany wyłącznik awaryjny
W procesie można wyłączać lub dodawać moduły instalacji: tak aby nieaktywne części maszyny pozwalały na oszczędność kosztów i energii – bez dodatkowego przykrywania nieaktywnych wyłączników awaryjnych. Co więcej w trybie awaryjnym możliwa jest szybka i jednoznaczna identyfikacja, ponieważ z chwilą uruchomienia wyłącznika awaryjnego PITestop active jego status wyświetlany jest poprzez ciągłe miganie. Tak więc maszyna może szybciej powrócić do działania, co zwiększa jej dostępność.

Bezpieczny wyłącznik awaryjny zgodny z dyrektywą maszynową
Wyłącznik awaryjny PITestop spełnia wymagania zaktualizowanej normy PN-EN ISO 13850: Dyrektywa maszynowa określa wysokie wymagania dotyczące dostępności wyłącznika awaryjnego i możliwości jego wyraźnego rozpoznania. Dotychczas nieaktywny wyłącznik awaryjny musiał być przykryty w celu wykluczenia wszelkich pomyłek w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Czasami było to trudne do wykonania w praktyce. Obecnie zaktualizowana norma PN-EN ISO 13850 oferuje nowe opcje projektowe. Po raz pierwszy norma mówi o tym, że dopuszczalny jest trzeci – „nieaktywny” – możliwy status wyłączników awaryjnych. Monitorowane podświetlenie wyłączników awaryjnych umożliwia ich bezpieczne aktywowanie.

Dodatkowe informacje o produkcie są dostępne na stronie: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Dzięki wprowadzeniu do oferty wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz rozszerza swoje portfolio o wyłączniki aktywowane drogą elektryczną. Ich aktywność sygnalizuje podświetlenie, brak podświetlenia oznacza brak aktywności. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG

Dzięki wprowadzeniu do oferty wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz rozszerza swoje portfolio o wyłączniki aktywowane drogą elektryczną. Ich aktywność sygnalizuje podświetlenie, brak podświetlenia oznacza brak aktywności.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: