Polska | polski

Ostfildern, 20.02.2017

PASloto: Zarządzaj niebezpieczną energią w bezpieczny sposób

Dzięki PASloto firma Pilz oferuje teraz pakiet programowy dokumentujący procesy lockout-tagout (LoTo). W rezultacie można łatwo tworzyć i dokumentować specyfikacje zadań wymaganych przy postępowaniu ze źródłami niebezpiecznej energii. W trakcie szkolenia firma Pilz przekazuje również niezbędną wiedzę na temat procedury LoTo i przedstawia optymalny sposób pracy z oprogramowaniem PASloto.

LoTo opisuje środki bezpieczeństwa (np. blokowanie) stosowanie podczas postępowania z niebezpiecznymi źródłami energii, takimi jak: energia elektryczna, pneumatyczna lub hydrauliczna. Wykorzystując oprogramowanie PASloto, można tworzyć raporty LoTo i sprawdzać utworzone w firmie wytyczne dotyczące LoTo. W ten sposób można łatwo udokumentować procedury lockout-tagout. Oprogramowanie PASloto tworzy plakat dokumentujący całą procedurę LoTo i umożliwia dodawanie do niego zdjęć maszyny i źródeł energii. Oprogramowanie wymaga licencji i można je pobrać ze strony: www.pilz.com/pasloto 

Pilz oferuje również „Szkolenie LoTo: Lockout Tagout – związane z bezpieczeństwem odłączanie napięcia i blokowanie”. Jednodniowe szkolenie pozwala producentom i operatorom maszyn szczegółowo zrozumieć wymagania procedury LoTo. Uczestnicy otrzymują również informacje o wszystkich aspektach uwalniania niebezpiecznych źródeł energii, z korzyścią dla bezpieczeństwa swoich pracowników i ochrony wszystkich urządzeń. Praktyczne ćwiczenia zapewniają wszechstronny przegląd funkcjonalności oprogramowania PASloto.

Oprogramowanie PASloto firmy Pilz dokumentuje procedury lockout-tagout – związane z bezpieczeństwem odłączanie i blokowanie instalacji technicznych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Oprogramowanie PASloto firmy Pilz dokumentuje procedury lockout-tagout – związane z bezpieczeństwem odłączanie i blokowanie instalacji technicznych.

Oprogramowanie PASloto firmy Pilz dokumentuje procedury lockout-tagout – związane z bezpieczeństwem odłączanie i blokowanie instalacji technicznych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: