Polska | polski

Ostfildern, 07.03.2017

Pilz na targach Hannover Messe 2017 w hali 9, na stoisku D17 – Automatyzacja o wyższym stopniu inteligencji!

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi oferowane z myślą o opracowaniu kompletnych rozwiązań automatyzacji. Nasze tegoroczne stoisko skupia się na innowacyjnych, nowych produktach na potrzeby współpracy człowieka z robotem (HRC), technologii czujników i inteligentnej fabryki.

Na stoisku zaprezentowana zostanie technologia sterowania i napędów oraz odpowiadające im systemy diagnostyki i wizualizacji, wraz z oprogramowaniem.

Kompletne rozwiązania dla bezpiecznych aplikacji wykorzystujących roboty
Idealna współpraca człowieka z robotem nie wymaga stosowania osłon zabezpieczających. Na naszym stoisku zaprezentujemy aplikację HRC (Human Robot Collaboration) zabezpieczaną zgodnie z zasadą ograniczenia mocy i siły, z użyciem wyłącznie produktów firmy Pilz. Na potrzeby prezentowanej aplikacji zostaną wykorzystane dwa nowe produkty firmy Pilz. Dzięki innowacyjnemu urządzeniu PROBms służącemu do pomiaru ciśnienia i siły nacisku firma Pilz dostarcza kompletny pakiet do zatwierdzania aplikacji HRC. Zestaw ten zawiera urządzenie do pomiaru zgodnie z normą ISO/TS 15066. Wydajność i niezawodność aplikacji HRC można zwiększyć dzięki regularnym precyzyjnym pomiarom.
Bezpieczeństwo aplikacji, w której ludzie mogą łatwo pozostawać niewykrywanymi, w szczególności w strefach o ograniczonej widoczności, zapewnia nowy skaner laserowy PSENscan. W przeciwieństwie do ochrony zapewnianej przez kurtyny świetlne PSENscan w sposób ciągły monitoruje całą strefę niebezpieczną i nie dopuszcza do ponownego uruchomienia robota w przypadku czyjejkolwiek obecności w tej strefie. Zapewnia to większą wydajność i ergonomię Twojej instalacji z jednoczesnym podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dla Industry 4.0
Poprzez modułowość rozproszonych instalacji niezbędnym wymaganiem jest połączenie aplikacji w sieć. Nasz model inteligentnej fabryki pokazuje, w jaki sposób można wytwarzać zindywidualizowane produkty w sposób elastyczny, tani i przyjazny dla użytkownika. Model składający się z trzech modułów połączonych ze sobą w sieć wytwarza spersonalizowane produkty w inteligentnej linii montażowej. Wszystkie zastosowane podzespoły są produkcji firmy Pilz: od czujników i napędów po sterownik. Dodatkowo wykorzystano nowy produkt: aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny PITestop active. Jego uaktywnienie sygnalizuje odpowiednie podświetlenie. Można go wykorzystywać do bezpiecznego włączania lub wyłączania maszyny i sekcji instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13850:2012. W rezultacie łatwo jest wdrożyć elastyczne koncepcje bezpieczeństwa, na przykład wymagane przez inteligentną fabrykę. Wyłącznik awaryjny PITestop active pomaga w uzyskaniu wyższej elastyczności i modułowości w pełnej zgodności z Industry 4.0.
W Hanowerze również: nowy, wykorzystujący oprogramowanie typu open source, przemysłowy komputer Industrial PI na potrzeby automatyzacji cyfrowej. „Konwertowalny” komputer przemysłowy bazuje na komputerze Raspberry Pi i pomaga firmom w zaprojektowaniu inteligentnej fabryki. Dzięki dostępnemu bez żadnych ograniczeń oprogramowaniu, nowy przemysłowy komputer PC firmy Pilz można wykorzystać w wielu aplikacjach.
Podobnie jak IIoT Gateway komputer Industrial PI zapewnia połączenie Internetu Rzeczy środowiska przemysłowego z usługami w chmurze oraz gromadzi dane w bezpośredniej bliskości instalacji i maszyn, ocenia je i przetwarza. Jest on idealnym rozwiązaniem dla Industry 4.0.

Rozwiązanie wizualizacji umożliwiające ciągłą łączność
Rozbudowano również obszar obsługi i monitorowania: Na targach Hannover Messe firma Pilz zaprezentuje nową Wersję 1.4 oprogramowania PASvisu, które dysponuje interfejsem OPC UA i umożliwia połączenie z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti oraz innymi systemami sterowania. W rezultacie następuje połączenie sterownika z oprogramowaniem i cała informacja pobierana jest ze sterownika. Zapewnia to korzyści zarówno w fazie projektowania, jak i w trakcie pracy, aż po konserwację: możliwe jest szybsze wdrażanie projektów automatyzacji, gdyż nie ma potrzeby wprowadzania i przydzielania zmiennych w sposób ręczny.


Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stanowisku 17. Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi dla kompletnych rozwiązań automatyzacji.

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi oferowane z myślą o opracowaniu kompletnych rozwiązań automatyzacji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: