Polska | polski

Ostfildern, 01.01.1970

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2 na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji, z jeszcze większą liczbą opcji dołączania - więcej, szybciej, elastyczniej

Wprowadzona została nowa jednostka bazowa konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2: obecnie można dołączyć z prawej strony do 12 bezpiecznych modułów rozszerzeń; dostępny jest również nowy moduł wyjściowy z 14 wyjściami półprzewodnikowymi na potrzeby standardowych aplikacji. Tak więc dzięki systemom PNOZmulti 2 można teraz łatwo i elastycznie realizować większe projekty; ponadto można równolegle zarządzać kilkoma projektami.

Moduły rozszerzeń umożliwiają bardziej precyzyjne dopasowanie struktury sterowania do aplikacji. Umożliwia to dokładniejsze dopasowanie liczby wejść i wyjść w systemie oraz liczby kart kontroli osi do aplikacji, ponieważ sama jednostka bazowa PNOZ m B1 nie jest wyposażona w wejścia i wyjścia. Gwarantuje to oszczędność kosztów, gdyż użytkownik płaci wyłącznie za te funkcje, których rzeczywiście potrzebuje. Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator umożliwia łatwe skonfigurowanie sprzętu, a podczas konfigurowania dostępna jest pomoc online. W ten sposób użytkownicy oszczędzają zarówno na kosztach, jak i na czasie.

Moduł również dla funkcji automatyzacji
Dostępny jest obecnie także standardowy moduł wyjściowy na potrzeby automatyzacji. Jego 14 wyjść półprzewodnikowych umożliwia zarządzanie funkcjami takimi jak lampki sygnalizacyjne czy sygnały dźwiękowe. Można go również wykorzystać do przesyłania sygnałów systemu sterowania bezpieczeństwem do systemu sterowania operacyjnego. Należy do nich na przykład sygnalizacja stanu grzybkowych wyłączników awaryjnych lub drzwi ochronnych.

Dowiedz się, co jest szybsze
Nowością jest połączenie z siecią Modbus/TCP. Odbywa się ono bezpośrednio poprzez jednostkę bazową PNOZ m B1. Zapewnia to oszczędność na sprzęcie i szybszą komunikację. Jednostka bazowa PNOZ m B1 zapewnia ponadto diagnostykę przyjazną dla użytkownika: ułatwiają ją podświetlany ekran i wyraźne teksty diagnostyczne, które można aktywować za pomocą rozwiązania diagnostycznego PVIS firmy Pilz. Możliwe jest również wyświetlanie tekstu w języku użytkownika. Dzięki zoptymalizowanej diagnostyce możliwe jest skrócenie czasów przestoju i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności instalacji.

Konwersja jest dziecinnie prosta
Dzięki jednostce bazowej PNOZ m B1 w narzędziu programowym możliwych jest do 1054 połączeń logicznych (linii połączeniowych). Dzięki temu można bezpiecznie konfigurować duże projekty. Jednocześnie możliwe jest zapisanie w pamięci USB kilku projektów zarządzanych następnie przez menedżera projektów.
Użytkownicy mogą również przesyłać istniejące projekty za pośrednictwem układu wspomagania migracji w narzędziu programowym: asystent migracji dostarcza wsparcia w trakcie konwertowania sprzętu z istniejących projektów, które mają być przesłane z projektów PNOZmulti i/lub PNOZmulti Mini do projektów PNOZmulti 2. Film obrazujący działanie asystenta migracji dostępny jest po zainstalowaniu w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator w oknie „What’s new?”. W taki sposób można szybko i łatwo skonfigurować zawartość projektu, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze podczas tworzenia projektów.
Inna nową funkcją narzędzia programowego PNOZmulti Configurator dla jednostki bazowej PNOZ m B1 jest blok funkcyjny dla mat bezpieczeństwa. Można go wykorzystać do bezpiecznego monitorowania wszystkich mat bezpieczeństwa.

Światowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn
Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2 są otwartymi systemami sterowania, co oznacza, że można je elastycznie wykorzystywać we wszystkich gałęziach przemysłu, niezależnie od systemu sterowania operacyjnego. Dzięki temu systemy te są maksymalnie bezpieczne: w zależności od aplikacji charakteryzują się poziomem bezpieczeństwa do PL e i poziomem zapewnienia bezpieczeństwa SIL CL 3. PNOZmulti 2 posiada certyfikat uznawany na całym świecie i może być wykorzystywany niezależnie od typu maszyny, typu, instalacji, kraju lub gałęzi przemysłu – zatem konfigurowalne systemy sterowania można wykorzystywać w skali międzynarodowej na potrzeby funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. Jest to ważna zaleta dla producentów maszyn, którzy eksportują maszyny.

Na targach SPS IPC Drives znajdziesz firmę Pilz w hali 9, na stanowisku 370.

Więcej informacji o PNOZmulti 2 można znaleźć na stronie: https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-controllers

Maksymalna konstrukcja konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2: – obecnie dostępnych jest na potrzeby automatyzacji do 12 bezpiecznych modułów rozszerzeń oraz nowy standardowy moduł wyjściowy.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: