Polska | polski

Ostfildern, 06.09.2016

Rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego w firmie Pilz w Ostfildern – edukacja bez granic

5 września w firmie Pilz rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. Swoją karierę zawodową rozpoczęło sześciu uczestników szkoleń i 6 studentów w systemie „podwójnym” oferowanym przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Esslingen (DHBW). Oprócz zagwarantowania miejsc szkoleniowych firma Pilz oferuje również szeroki zakres praktyk, dostarczając wsparcia przy wyborze kierunku dalszej kariery. Nasze rodzinne przedsiębiorstwo jest głęboko osadzone w regionie, działając jako mentor i dostarczając wsparcia jako członek „Stowarzyszenia przyjaciół Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Esslingen”.

Studia czy szkolenie? – dzięki specjalistom z firmy Pilz absolwenci szkół mają wybór. Klasyczne zawody wymagające kształcenia zawodowego to kursy dla „inżynierów mechatroników” lub „inżynierów elektroników” specjalizujących się w urządzeniach i systemach, trwające ponad trzy i pół roku. Współpraca firmy Pilz z Uniwersytetem Badenii-Wirtembergii (DHBW) trwa już od kilku lat – Pilz oferuje podwójne studia na Wydziale Technologii na następujących kierunkach: „Elektryczność, specjalizacja w automatyzacji”, „Informatyka, specjalizacja w technologii informacyjnej”, „Informatyka stosowana” i „Zarządzanie inżynierskie”, w tym przypadku ze wskazaniem na „Produkcję i logistykę”. Taką „podwójną” studentką jest Stefanie Adams: „Szkolenie w firmie Pilz jest bardzo dobrze zorganizowane: Mój plan szkolenia ustalony jest na trzy lata, tak więc zawsze znam harmonogram zajęć. Uczęszczam również na wiele zajęć z IT lub programu Lotus Notes – dla moich kolegów jest to całkowicie nietypowy scenariusz”, mówi, podsumowując swoją naukę.

Wyjazd za granicę – szkolenie na całym świecie jako jego część
Praktyki zagraniczne są również stałym elementem szkolenia dla uczestników szkoleń i studentów DHBW. Planowany jest co najmniej jeden pobyt za granicą, w jednym z naszych oddziałów, z możliwością pracy nad projektem wykraczającym poza harmonogram studiów. Uczestnicy szkoleń jadą do Francji lub Szwajcarii, studenci mogą pojechać do Irlandii lub oddziału w Szanghaju. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu są przyjmowani do pracy; firma zawsze stwarza możliwości awansu. Perspektywy pracy są bardzo zróżnicowane, na przykład w dziale produkcji, rozwoju, wsparcia klienta lub technologii produkcji.

Zapoznaj się z szeroką gamą staży
Pilz oferuje staże nawet dla uczniów szkół: Pierwsze doświadczenia związane ze światem automatyzacji mogą zapewnić coroczne wakacje, „BORS” i „BOGY” (ukierunkowanie zawodowe w szkołach średnich lub podstawowych) lub „Dni dla dziewcząt”. Jednak nie tylko uczniowie mają możliwość zapoznania się z tajnikami przemysłu w firmie Pilz; możliwy jest również staż mający na celu ocenę indywidualnych kwalifikacji do pracy w dziedzinie inżynierii elektrycznej. Szczególnie, gdy aplikanci ukończyli swoje szkolenie za granicą lub wracają do pracy.
Praktyka zawodowa to jedno, ale Firma Pilz angażuje się również w placówkach edukacyjnych: Pilz wspiera szkoły w regionie, realizując partnerstwo edukacyjne. Na przykład wspiera szkołę podstawową imienia Heinricha Heinego w Ostfildern, przekazując wiedzę specjalistyczną i pomoce naukowe z obszaru takich przedmiotów jak fizyka, nauki przyrodnicze i technika, gdzie program obejmuje również robotykę. Pilz oferuje także prelekcje i szkolenia w zakresie rozmów kwalifikacyjnych do pracy skierowane do uczniów. „Firma Pilz pragnie zapewnić praktyczną wiedzę i orientację w momencie, gdy uczniowie muszą zdecydować o wyborze dalszej drogi”, mówi Klaus Schneider, kierownik do spraw szkoleń w firmie Pilz, wyjaśniając cele firmy w ramach tej współpracy.

Docelowe wsparcie dla kolejnych pokoleń
Oprócz zaangażowania w miejscowych szkołach nasza firma wspiera również Uniwersytet Nauk Stosowanych w Esslingen. Jako członek „Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Esslingen”, Pilz oferuje studentom i absolwentom różne możliwości: w tym praktyki, staże zawodowe lub nadzór nad pracami dyplomowymi – Pilz jest zawsze zainteresowany zatrudnianiem ich uczestników w swojej firmie.

Nowi uczestnicy szkoleń i studenci w systemie podwójnym w firmie Pilz.
Nowi uczestnicy szkoleń i studenci w systemie podwójnym w ich pierwszym dniu w firmie Pilz: W drugim rzędzie (od lewej) Denis Omerovic, Tim Liebrich, Gerrit Arndt Christ, Maximilian Hausch, Benjamin Disch, Philipp Wendel. W pierwszym rzędzie (od lewej) Michael Rutz, Benjamin Schweizer, Tim Weiß, Jonas Hemmo, Patrick Brand. Nieobecny: Felix Preuschoff

Nowi uczestnicy szkoleń i studenci w systemie podwójnym w ich pierwszym dniu w firmie Pilz: W drugim rzędzie (od lewej) Denis Omerovic, Tim Liebrich, Gerrit Arndt Christ, Maximilian Hausch, Benjamin Disch, Philipp Wendel. W pierwszym rzędzie (od lewej) Michael Rutz, Benjamin Schweizer, Tim Weiß, Jonas Hemmo, Patrick Brand. Nieobecny: Felix Preuschoff

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: