Polska | polski

Ostfildern, 19.07.2016

Pilz zaprezentuje na berlińskich targach Innotrans 2016 (20-23 września, hala 6.2, stanowisko 405) Cyfrowa technika sterowania: bezpieczna i ekonomiczna.

Na targach InnoTrans 2016, firma Pilz, pokaże możliwości wykorzystania sprawdzonych już w praktyce rozwiązań automatyzacyjnych w kolejnictwie. Tematyka stoiska skupi się na systemie automatyzacji PSS 4000-R umożliwiającym wdrożenie mechanizmów Industrie 4.0 w rozwiązaniach dla kolejnictwa. Rozwiązania firmy Pilz można wdrożyć w aplikacjach kolejowych wymagających najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL 4. Spełniają one również wymogi normatywne CENELEC i obsługują protokół otwarty RaSTA. Firma Pilz wykorzysta wirtualną rzeczywistość, aby ułatwić odwiedzającym zapoznanie się z szeroką gamą zastosowań jej rozwiązań sterowania.

Firma Pilz jest partnerem oferującym bezpieczne rozwiązania automatyki dla branży kolejowej. Nasze produkty i systemy umożliwiają realizowanie zadań sterowania na torach, w pociągach i w aplikacjach związanych z kolejnictwem. Spełniają swoje zadania wydajnie i zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa – wyjaśnia Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH Co. KG.

Szybkie projektowanie, zoptymalizowana diagnostyka i utrzymanie
System automatyki PSS 4000-R zaprezentowany w Berlinie spełnia szczególne wymagania przemysłu kolejowego. Z jednej strony obejmuje on uniwersalne układy sterowania wytrzymałe na zakłócenia elektromagnetyczne, skrajne temperatury i obciążenia mechaniczne, a z drugiej strony platformę programową PAS4000 umożliwiającą przygotowanie, skonfigurowanie i sparametryzowanie systemu. Różne edytory zmniejszają nakłady pracy przeznaczone na konfigurację, ulepszają opcje diagnostyczne oraz upraszczają utrzymanie i naprawy. Rozwiązanie jako całość spełnia wymogi bezpieczeństwa do SIL 4 zgodnie z normami CENELEC.

W drodze do Rail 4.0
System automatyzacji PSS 4000 umożliwia precyzyjne sterowanie nawet złożonymi i rozproszonymi instalacjami. Działanie systemu oparte jest na rozproszonych inteligentnych sterownikach i na modułowej strukturze instalacji. W związku z powyższym firma Pilz adaptuje kluczowe elementy Industrie 4.0 do wymogów transportu kolejowego.

System PSS 40009-R sprawdza się w różnych aplikacjach kolejowych o zróżnicowanych poziomach nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), takich jak sterowanie i monitorowanie w strefie sygnalizacji – polegające na przykład na kontrolowaniu sygnałów w obrębie jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych – a także sterowanie i zabezpieczenia czy łączność z posterunkami. Umożliwia również wdrożenie funkcji sterowania pociągami i maszynami do układania torów. Odwiedzający wystawę mogą się zapoznać z szerokim zakresem zastosowań i opcji, korzystając z rozwiązań wirtualnej rzeczywistości (VR): Przez okulary VR i korzystając z programu wizualizacji przestrzennej będzie można zobaczyć szczegółowe przykłady rozwiązań kolejowych.

„Nasz kącik przemysłowy” poświęcony nowym zastosowaniom
„Nasz kącik przemysłowy” dopełnia stoisko wystawiennicze firmy Pilz. To w tym miejscu firma zaprezentuje pozostałe produkty, które sprawdziły się w branży, a także systemy związane z bezpieczeństwem w kolejnictwie. Zaprezentowane zostaną m.in. urządzenia blokujące bramki bezpieczeństwa, a także materiał włókienniczy o właściwościach sensorycznych, który można wykorzystać do ochrony pasażerów w pobliżu drzwi.

Stoisko firmy Pilz znajdą Państwo w hali 6.2, na stanowisku 405.
Więcej informacji na https://www.pilz.com/en-INT/innotrans.
 

Firma Pilz oferuje sprawdzone w branży rozwiązania do monitorowania przejazdów jednopoziomowych, nastaw zabezpieczeń i ochrony w przewozach pasażerów. Zdjęcie: vitalytitov/Depositphotos.com
The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com

The automation company Pilz provides industry-proven solutions for monitoring level crossings, safe point setting and protection for passenger transportation. Photo: vitalytitov/Depositphotos.com

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: