Polska | polski

Ostfildern, 31.05.2016

Firma Pilz tworzy międzynarodową społeczność ekspertów spraw dziedzinie bezpieczeństwa maszyn posiadających certyfikat CMSE® Silna społeczność działająca w skali świata na rzecz bezpieczeństwa maszyn

Od roku 2013 firma Pilz współpracuje z jednostką notyfikowaną TÜV Nord oferującą certyfikowane szkolenie CMSE®. Już ponad 1800 ekspertów z ponad 40 krajów zdało egzaminy certyfikujące.

CMSE® to globalna społeczność ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. W części dostępnej dla członków społeczności www.cmse.com uczestnicy mają dostęp do najnowszych informacji związanych z bezpieczeństwem maszyn, między innymi do specjalistycznych artykułów przygotowywanych przez ekspertów firmy Pilz.

Członkowie społeczności mają również możliwość pobierania zastrzeżonych materiałów: m.in. białych ksiąg, informacji o sytuacji prawnej w aspekcie międzynarodowym, stanowiska formułowanego w normach oraz dokumentacji technicznej. Na forach tematycznych uczestnicy maja możliwość wymiany poglądów, zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

„Bezpieczeństwo maszyn jest globalnym wyzwaniem, któremu można można optymalnie sprostać wspólnym wysiłkiem. Dzięki społeczności CMSE® firma Pilz tworzy pierwszą tego typu międzynarodową platformę służącą wymianie informacji pomiędzy praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Jest to miejsce wymiany doświadczeń dla ludzi z całego świata, którym leży na sercu bezpieczeństwo miejsca pracy”, wyjaśnia Jaime Alonso, Dyrektor techniczny Pilz International Services Group.

Każda osoba posiadająca kwalifikacje CMSE® automatycznie uzyskuje dostęp do tej społeczności. Osoby nieposiadające kwalifikacji CMSE® mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi uzyskania certyfikacji na stronie www.cmse.com.

Społeczność CMSE® skupia ekspertów z całego świata w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn
The CMSE® Community is a global community of machinery safety experts.

The CMSE® Community is a global community of machinery safety experts.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: