Polska | polski

Ostfildern, 21.04.2016

Firma Pilz wzmacnia więź z klientami, rozwijając swoją sieć sprzedaży – Martin Frey nowym kierownikiem działu sprzedaży w firmie Pilz w Niemczech

Od 1 kwietnia 2016 r. Martin Frey jest nowym kierownikiem działu sprzedaży w firmie Pilz. Dotychczas pan Frey pracował w firmie Pilz jako kierownik ds. sprzedaży na region południowo-zachodni. Pan Frey zamierza rozwinąć sieć sprzedaży Pilz w Niemczech i wraz ze swoim personelem znacznie zintensyfikować kontakty z klientami.

Dyplomowany inżynier Martin Frey ma ponad 25-letnie doświadczenie w  technologii automatyzacji. Po skończeniu studiów w zakresie Energetyki Martin Frey zdobył rozległe doświadczenie w dziedzinach takich jak rozwój, zarządzanie aplikacjami i produktami w automatyzacji oraz technologii bezpieczeństwa. W roku 2001 inż. Frey rozpoczął pracę w firmie Pilz: objął stanowisko Product Managera, a w roku 2005 przeszedł do działu sprzedaży. Od roku 2011 kieruje sprzedażą w regionie południowo-zachodnim na stanowisku menedżera regionalnego.

Kompetencje na potrzeby klienta
Działania działu sprzedaży koncentrują się na intensyfikacji obsługi klienta poprzez zapewnienie kompetentnego, w pełni odpowiedzialnego zespołu sprzedaży. „Pilz dąży do połączenia kompetencji technicznych z wysoką jakością produktów i usług oraz większego zbliżenia do klientów, utrzymując i wzmacniając tym samym swoją wiodącą pozycję dostawcy w pełni bezpiecznych rozwiązań automatyzacji”, wyjaśnia Frey. Sprzyja temu około 100 zdarzeń, w tym targi oraz cykl seminariów „Automation on Tour”, które firma Pilz organizuje każdego roku na terenie Niemiec.

Rok 2016 – coraz bliżej klienta
W firmie Pilz w Niemczech budowany jest zdecentralizowany dział sprzedaży: Pod kierownictwem Martina Freya aktywnie działają zespoły w sześciu regionach sprzedaży. W terenie dział sprzedaży odpowiada za skuteczność serwisu i dbałość o klienta, w biurach regionalnych pracują osoby wyznaczone do kontaktów z klientem, odpowiedzialne za realizację zamówień. Zespoły w regionach uzupełniają eksperci ds. sprzedaży systemów technicznych oraz eksperci z działu wsparcia klienta, których zadaniem jest wdrażanie projektów usługowych. W roku 2016 firma Pilz planuje dalszy rozwój działu sprzedaży, a także wsparcia klienta.
 

Martin Frey (51 lat) jest nowym kierownikiem działu sprzedaży na Niemcy w centrali firmy Pilz w Ostfildern.
Martin Frey (51 lat) jest nowym kierownikiem działu sprzedaży na Niemcy w centrali firmy Pilz w Ostfildern.

Martin Frey (51 lat) jest nowym kierownikiem działu sprzedaży na Niemcy w centrali firmy Pilz w Ostfildern.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: