Polska | polski

Ostfildern, 06.04.2016

Nowe kurtyny świetlne PSENopt II dla aplikacji wymagających poziomu bezpieczeństwa do PL d - typ, którego właśnie potrzebujesz!

Firma Pilz prezentuje pierwsze w świecie kurtyny świetlne typu 3: Obecnie nowe kurtyny świetlne PSENopt II umożliwiają wykorzystywanie w aplikacjach wymagających zastosowania poziomu bezpieczeństwa d (PL d). Nowy typ kurtyn świetlnych wypełnia tym samym „lukę w typach kurtyn” występującą w poprawionej wersji normy IEC 61496-1. Dzięki modelowi PSENopt II nie ma już potrzeby zastosowania typu 4 w przypadku konieczności osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa PL d. Poziom, który dokładnie spełnia wymagania bezpieczeństwa, można w tej chwili wdrażać, wykorzystując nowe kurtyny świetlne PSENopt II, co pozwala oszczędzić koszty projektu..

Norma IEC/EN 61496 dotycząca projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia definiuje jedynie typy 2 i 4: Po zmianie normy kurtyny świetlne typu 2 mogą być obecnie wykorzystane w aplikacjach wymagających zastosowania poziomu bezpieczeństwa c, natomiast kurtyny świetlne typu 4 można wciąż wykorzystywać do poziomu bezpieczeństwa e. Typ 3 został zaprojektowany do wykorzystania w aplikacjach do poziomu bezpieczeństwa d i dotychczas nie był dostępny w ofercie. Zatem, chcąc spełnić wymagania bezpieczeństwa PL d, użytkownicy musieli stosować urządzenia typu 4.

Zabezpieczenie przed wstrząsami…
Nowe kurtyny świetlne firmy Pilz są dostosowane do ręcznych stanowisk pracy, załadunku/rozładunku materiałów oraz aplikacji z wykorzystaniem robotów.
Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g, kurtyny idealnie nadają się do wykorzystywania w wymagającym środowisku przemysłowym. Kurtyny PSENopt II nie tylko oferują większą elastyczność, ale również dyspozycyjność maszyn.

… i długie czasy postojów
Jako bariera świetlna typu 3, model PSENopt II oferuje nie tylko ochronę dłoni, ale także ochronę palców aż do poziomu bezpieczeństwa PL d. Kurtyny świetlne wykorzystują ciągłe wiązki, które całkowicie eliminują tzw. martwe strefy. Dzięki temu bariery świetlne mogą pracować bliżej maszyn. Brak martwych stref umożliwia zaoszczędzenie miejsca.
Kurtyny świetlne zwiększają dostępność aplikacji. Dzięki zainstalowanym diodom LED można szybko i łatwo oszacować wszystkie istotne przyczyny lub usterki systemów. Powoduje to skrócenie do minimum czasów przestoju.

Szybka i ekonomiczna ochrona
Kurtyny świetlne PSENopt II można również stosować elastycznie i łatwo instalować z odpowiednimi narzędziami montażowymi. Dzięki ich 5-pinowemu złączu można je podłączać bezpośrednio do zdecentralizowanego urządzenia peryferyjnego PDP67. Pozwala to skutecznie skrócić czynności uruchomienia.
W połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz kurtyny świetlne PSENopt II są bezpiecznym i ekonomicznym kompletnym rozwiązaniem dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Więcej informacji na temat produktu: PSENopt II

Firma Pilz jest obecna na targach Hannover Messe w hali 9, na stoisku D17 oraz na stoisku D20 Smart Factory KL w hali 8.
Więcej informacji na stronie www.pilz.com/de-DE/hannover-messe lub pod kodem Web web9481.

Na targach Hannover Messe 2016 firma Pilz prezentuje kurtyny świetlne PSENopt II będące pierwszymi w świecie urządzeniami umożliwiającymi instalację w aplikacjach wymagających kategorii PL d, zgodnie z normą EN 61496, jako kurtyny świetlne typu 3.
Na targach Hannover Messe 2016 firma Pilz prezentuje kurtyny świetlne PSENopt II będące pierwszymi w świecie urządzeniami umożliwiającymi instalację w aplikacjach wymagających kategorii PL d, zgodnie z normą EN 61496, jako kurtyny świetlne typu 3.

Na targach Hannover Messe 2016 firma Pilz prezentuje kurtyny świetlne PSENopt II będące pierwszymi w świecie urządzeniami umożliwiającymi instalację w aplikacjach wymagających kategorii PL d, zgodnie z normą EN 61496, jako kurtyny świetlne typu 3.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: