Polska | polski

Ostfildern, 11.03.2016

Nowe rozwiązania diagnostyczne: Niezawodna „Diagnostyka urządzeń zabezpieczających” firmy Pilz!

Specjalizująca się w automatyzacji, firma Pilz rozszerza swoją ofertę o „Diagnostykę urządzeń zabezpieczających” obejmującą moduł magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczną technologię czujników PSEN. Nowe rozwiązanie diagnostyczne udostępnia szeroką gamę danych z czujników wywoływanych w prosty sposób, w tym na odległość. W rezultacie można znacząco zredukować czynności serwisowe, istotnie zwiększając wydajność.

„Diagnostyka urządzeń zabezpieczających” dostarcza danych dotyczących na przykład częściowego uruchomienia, skoków i spadków napięcia, wpływu temperatury, cykli przełączania, identyfikacji odskakiwania i RFID jako informacji diagnostycznych. Wszystkie dodatkowe dane diagnostyczne dostarczone przez każdy czujnik ułatwiają konserwację zapobiegawczą, co pozwala ograniczyć do minimum czas przestojów.

Informacja przekazywana jest w sposób i w miejscu określonym przez użytkownika
Możliwa jest na przykład prosta konserwacja zdalna za pośrednictwem serwera sieciowego. Wyświetlacz wbudowany w moduł magistrali Fieldbus zapewnia, dostępność informacji nie tylko na monitorach maszyny, lecz również bezpośrednio w szafie sterowniczej. Moduł Fieldbus stanowi wspólny interfejs magistrali instalacji, z którego korzystają wszystkie dołączone urządzenia zabezpieczające, co pozwala zminimalizować czynności instalacyjne. Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń innych producentów za pośrednictwem wbudowanych układów We/Wy.

Modułowa diagnostyka z użyciem czujników zapewnia pełną niezależność.
Urządzenia można łatwo rozbudowywać, gdyż obsługują one modułową strukturę maszyn. Umożliwiają także wykorzystywanie tych samych czujników do konwencjonalnego okablowania lub do samej diagnostyki.
Ponadto niezależnie od aktualnego zastosowania możliwe jest podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnego ponownego wykorzystania diagnostyki urządzeń zabezpieczających dla poszczególnych aplikacji. Struktura zapewniająca bezpieczeństwo jest utrzymywana, ponieważ konwencjonalne styki sygnałowe, takie jak kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode o wąskiej konstrukcji firmy Pilz, są w tym celu aktywowane przez moduł magistrali Fieldbus urządzenia Safety Device Diagnostics.

Szybsza praca w układzie szeregowym, większa wydajność przy połączeniu w sieć
”Safety Device Diagnostics” umożliwia również łatwą i szybką instalację dzięki połączeniu szeregowemu. Połączenie „Diagnostyki czujników” oraz przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ firmy Pilz, na przykład PNOZx lub PNOZsigma, stanowi kompletne i ekonomiczne rozwiązanie.

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00103002387129/Safety-Device-Diagnostics

Firma Pilz jest obecna na targach Hannover Messe w hali 9, na stoisku D17 oraz na stoisku SmartFactory KL w hali 8, stoisko D20.

Więcej informacji na www.pilz.com/de-DE/hannover-messe lub pod kodem Web web9481.

Innowacje firmy Pilz zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 obejmują nowe rozwiązanie diagnostyczne „Diagnostyka urządzeń zabezpieczających”, na które składają się moduł magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczna technologia czujników PSEN.
Pilz's innovations at the Hannover Messe 2016  include the new diagnostic solution "Safety Device Diagnostics", which comprises a fieldbus module, junction and safe sensor technology PSEN.

Pilz's innovations at the Hannover Messe 2016 include the new diagnostic solution "Safety Device Diagnostics", which comprises a fieldbus module, junction and safe sensor technology PSEN.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: