Polska | polski

Ostfildern, 01.10.2015

Nowe zakłady produkcyjne firmy Pilz jako bazy na potrzeby przyszłego wzrostu – przykładowa produkcja w stanie modelowania

Dirk Sonder, Starszy wiceprezes do spraw produkcji Pilz GmbH & Co. KG Wybudowanie nowego centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza nie tylko zwiększyło powierzchnię produkcyjną w Ostfildern, ale również pokazało zaangażowanie w tworzenie standardu Industrie 4.0.

Poprzez budowę nowego Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza firma Pilz nie tylko zwiększa obszar swojej siedziby w Ostfildern: elastyczna, zorientowana na produkcję konstrukcja hali, efektywność energetyczna, zintegrowany projekt otoczenia procesowego i roboczego, jak również wyraźne skupienie się na platformie Industrie 4.0 budują podstawę dla przyszłego rozwoju spółki.

Nowe Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza jest częścią światowej sieci zakładów produkcyjnych firmy Pilz. Oprócz swojej siedziby głównej w Ostfildern, Pilz dysponuje zakładami produkcyjnymi w Betschdorf we Francji, a od lata 2015 również w Jintan, w Chinach. We wszystkich lokalizacjach produkcyjnych stosowane są te same standardy produkcji, procesów oraz wykorzystywane są te same maszyny. Zapewnia to wyższą jakość produktów i ułatwia międzynarodową współpracę zarówno z klientami, jak i wewnątrz samych przedsiębiorstw.

W fabryce w Ostfildern produkowane są przede wszystkim nowe i zaawansowane technologicznie produkty, w tym systemy sterowania PLC na potrzeby systemu automatyzacji PSS 4000 zgodne ze standardem Industrie 4.0, czujniki dla systemu kamer bezpieczeństwa 3D SafetyEYE, a także napędy Pilz Motion Control.

Zintegrowany, energooszczędny i skoncentrowany na produkcji
Prace nad budową centrum rozpoczęto 28 kwietnia 2014, zostały one w całości wykonane w ciągu 16 miesięcy. Koszt projektu wyniósł około 20 milionów euro. Budynek zawierający strefę produkcyjną o powierzchni 6900 m2 i biurową, zajmującą około 4000 m2, jest wygodnym miejscem pracy dla 390 osób. Każdego dnia produkowanych jest tutaj około 2200 przekaźników, systemów sterowania, czujników i produktów z dziedziny technologii napędów.
Nowe centrum zostało zbudowane z uwzględnieniem planów rozwoju firmy Pilz i zgodnie z najnowszymi standardami efektywności energetycznej, procedur logistycznych oraz ochrony przed hałasem. Zachowuje ono równowagę pomiędzy efektywnością energetyczną, procesami wytwórczymi, z uwzględnieniem zasad ergonomii stanowiska pracy.

Firma Pilz świadomie zdecydowała się na rozbudowę lokalizacji w Ostfildern zarówno w celu zachowania bliskości z innymi działami w ramach spółki, jak i pozostania wiarygodnym partnerem dla regionu. Proces planowania uwzględniał ścisłe konsultacje i wymianę informacji z władzami lokalnymi w Ostfildern, a także z mieszkańcami i innymi przedsiębiorstwami mieszczącymi się w strefie przemysłowej „Schwarze Breite”. Aby zminimalizować emisję hałasu docierającego do mieszkańców w okolicy, obiekt zlokalizowano możliwie najdalej od dzielnicy mieszkaniowej. Drogi dojazdowe dla pojazdów dowożących dostawy konsekwentnie poprowadzono za budynkiem.

Od samego rozpoczęcia procesu planowania również pracownicy byli zaangażowani w proces projektowania hali produkcyjnej i biur. Stanowiska robocze w obszarze produkcyjnym zostały zoptymalizowane w celu zapewnienia efektywnych, ergonomicznych procesów produkcyjnych. Klimatyzowane pomieszczenia biurowe, oryginalna koncepcja akustyki z pochłaniaczami dźwięku, jak również przezroczyste ściany pomiędzy pomieszczeniami i ogrzewanie podłogowe tworzą w biurach przyjemną atmosferę pracy.

Efektywność energetyczna jest podstawowym założeniem nowego budynku: nowa koncepcja oszczędzania energii została zaprojektowana z uwzględnieniem najbardziej rygorystycznych norm ekologicznych. Do ogrzewania budynku wykorzystywana jest energia geotermalna – czyli ciepło pochodzące z ziemi. W porównaniu z konwencjonalnym systemem ogrzewania gazowego, pozwala to zmniejszyć emisję CO2 o co najmniej 150 ton w ciągu roku. Stosowanie energii geotermalnej i wysoce skuteczna izolacja budynku pozwalają zmniejszyć zużycie energii.

Oprócz spełniania norm ekologicznych firma Pilz postawiła przed sobą ambitne cele również w odniesieniu do technologii produkcji: lokalizując wszystkie działy produkcyjne na jednej kondygnacji, optymalizuje się przepływ towarów.
Rozważając szereg różnych rozwiązań, wybrano ostatecznie halę niemal pozbawioną podpór. Wyzwania związane z projektem konstrukcyjnym wymagały użycia betonowych belek dachowych o rozpiętości ponad 30 metrów. Rozwiązanie to umożliwiło zmniejszenie liczby podpór w hali produkcyjnej z 48 do 8, zapewniając tym samym maksymalną elastyczność wykorzystania przestrzeni. W rezultacie uzyskano „fabrykę adaptacyjną”, którą w przypadku zmiany wymagań można szybko zmodyfikować. Galeria zlokalizowana wokół zachodniej i południowej ściany zapewnia wszystkim gościom dobry widok na cały obszar produkcyjny i pozwala uniknąć przerw w produkcji.

Bliskie względem siebie usytuowanie działu technologii produkcji i działu produkcyjnego oraz współdzielone wykorzystywanie przestrzeni i infrastruktury działu wysyłki i przyjęcia towarów, również przyczyniają się do optymalizacji współpracy między jednostkami produkcyjnymi.

Skupienie się na potrzebach personelu i klientów
Opracowane na podstawie wyników warsztatów z udziałem pracowników i zewnętrznych specjalistów, rozplanowanie obszaru produkcyjnego jest zgodne z zasadami ergonomii i odzwierciedla rosnące wymagania rynkowe. Rozmieszczenie pojedynczych stanowisk produkcyjnych w kształt podkowy nie tylko przyspiesza przepływ towarów i informacji, ale również przyczynia się do skrócenia czasów realizacji i tym samym całego łańcucha dostaw aż do docelowego klienta. Rozdzielenie strefy produkcyjnej na obszary „produktów szybko sprzedających się ” i „produktów egzotycznych” jeszcze bardziej przyspiesza proces produkcji.

W związku z tym, że firma Pilz przywiązuje ogromną uwagę do projektowania i produkcji swoich produktów we własnych zakładach, logiczne jest również testowanie prototypów na miejscu. Dysponuje ona „fabryką w fabryce” zwaną fabryką PT, która służy do przeprowadzania szeregu testów wykonywanych w celu osiągnięcia gotowości produkcyjnej. Instalacja PT powiela na małą skalę wszystkie maszyny i procesy, co pozwala unikać przerw w procesie produkcji masowej. Testowane są na niej nowe procesy dla wszystkich zakładów produkcyjnych firmy, a także optymalizowane są istniejące procesy produkcyjne.

W celu udzielenia szybkiej odpowiedzi na wymagania pojedynczych klientów, w budynku wydzielono dodatkową przestrzeń przeznaczoną na montaż systemu. Są w niej nie tylko montowane, ale również programowane takie kompletne systemy jak PSS 4000. Dzięki temu mogą one być przekazywane klientowi w stanie gotowym do użytkowania. Podkreśla to ambicje firmy Pilz, by być dostawcą kompletnych rozwiązań dla zadań automatyzacji. W tym celu zmieniane i modernizowane są także wymagania wobec pracowników. W przyszłości oprócz montażu do ich zadań należeć będzie także m.in. programowanie kompletnych systemów.

Standard Industrie 4.0 w produkcji
Wraz z rosnącą integracją maszyn i infrastruktury firma Pilz, wykorzystując w produkcji technologię informacyjną, uwypukla również swój profil lidera technologicznego we własnych operacjach produkcyjnych. W celu przyspieszenia wdrażania standardu Industrie 4.0, stworzono infrastrukturę niezbędną dla inteligentnej produkcji i szybko wdrożono jego elementy. W użyciu jest już opracowany w zakładzie inteligentny przenośnik części roboczych, który przyspiesza i upraszcza proces dostarczania płytek drukowanych oraz proces lutowania. Dzięki wbudowanemu chipowi RFID przenośniki części roboczych automatycznie przemieszczane są od linii lutowania do linii montażu.

Produkcja w firmie Pilz jest połączona z poprzedzającymi oraz następującymi po niej procesami i procedurami. Na przykład, zamówienia ze sklepu internetowego rejestrowane są bezpośrednio w systemie SAP i automatycznie przesyłane stamtąd do działu planowania produkcji. Pozwala to wykluczyć opóźnienia lub błędy związane ze zmianą nośników informacji, czy problemami z interfejsem.

W ciągu kilku następnych miesięcy Pilz uruchomi inteligentną produkcję: dane o maszynach będą gromadzone i przetwarzane na potrzeby kontroli produkcji. Ocena tych danych dostarczy ważnych informacji o zmianach w stanie maszyn i poziomach zużycia co umożliwi przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczych. Ten typ konserwacji pozwala uniknąć nieprawidłowego działania i przestojów. Również w roku 2016 zostanie zrealizowane zapisywanie ostatnich wersji dokumentów roboczych w chmurze Pilz. Wszystkie dane i dokumenty będą wówczas dostępne w czasie rzeczywistym, zawsze w najbardziej aktualnej postaci i będzie można uzyskać do nich dostęp z urządzeń mobilnych, w dowolnym miejscu obszaru produkcyjnego.

Firma Pilz jest świadoma wyzwań związanych z zabezpieczeniem rozwiązań IT w przypadku w pełni zintegrowanego skonfigurowania produkcji. Właśnie dlatego inwestuje w rozbudowaną infrastrukturę zabezpieczeń do monitorowania całego przepływu danych. Do środków tych należy oddzielne centrum komputerowe będące odzwierciedleniem najnowszych standardów. Poprzez ciągłe analizowanie protokołów i wszystkich innych danych możliwe jest szybkie wykrywanie anomalii. Ponadto, w poszczególnych obszarach produkcyjnych zainstalowano różne systemy firewall, umożliwiające indywidualne określenie poziomu ochrony dla konkretnej strefy. Pozwala to uniknąć przerw w produkcji, zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także chronić posiadane zasoby know-how.

„Pilz Think Tank 4.0”
Współpraca, w szczególności pomiędzy działami technologii informacyjnej i technologii produkcji, mająca tak istotne znaczenie dla standardu Industrie 4.0, jest kolejnym najwyższym priorytetem firmy Pilz. Specjalnie utworzony „Pilz Think Tank 4.0” skupia pracowników obszaru produkcyjnego i technologii informacyjnej. Udostępnia im niezbędne zasoby do planowania oraz realizowania wspólnych projektów na rzecz standardu Industrie 4.0. W uzupełnieniu do swego zaangażowania w platformy badawcze Research Alliance i SmartFactory KL, Pilz konsekwentnie podkreśla swój udział w pracach nad standardem Industrie 4.0 poprzez stworzenie nowego centrum: Industrie 4.0 jest nie tylko przyszłościowym projektem Pilz, jest on już rzeczywistym procesem produkcyjnym.


Fakty i liczby dotyczące nowego budynku
Nazwa: Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza
Lokalizacja: Ostfildern
Powierzchnia: 13 500 m2 (powierzchnia produkcyjna 6900 m2, powierzchnia biurowa 4000 m2, powierzchnia pomocnicza i rozwojowa 2600 m2)
Czas budowy: 16 miesięcy
Koszty budowy: 20 milionów euro
Działy: produkcji, technologii produkcji, technologii informacyjnej, zarządzania jakością, dział zakupów oraz laboratorium szkoleniowe, a także Rada Pracownicza
Liczba pracowników: 390 (przy pełnej obsadzie)


Ważne informacje dotyczące budynku:
- Przyjazna dla środowiska koncepcja zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem energii geotermalnej, wysoko wydajnej izolacji budynku i własnego systemu odzysku ciepła
- Elastyczne rozplanowanie obszaru produkcyjnego dzięki otwartej, niemal pozbawionej podpór konstrukcji hali
- Ergonomiczne środowisko pracy w hali produkcyjnej i biurach
- Rozmieszczenie poszczególnych jednostek produkcyjnych w układzie podkowy przyspieszające przepływ towarów i informacji
- Zoptymalizowanie dla standardu Industrie 4.0: inteligentne przenośniki części roboczych zintegrowane z poprzednimi i następnymi procesami, Pilz Think Tank 4.0
­ „Fabryka w fabryce” (instalacja PT) do testowania nowych i optymalizowania istniejących procesów produkcyjnych.
 

Kontakt

Martin Kurth
Praca korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Prasa techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Kontakt z mediami
Austria
Telefon: +43 1 7986263-13
Adres e-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Kontakt z mediami
Szwajcaria
Telefon: +41 62 88979-33
Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Starszy wiceprezes do spraw produkcji, Pilz GmbH & Co. KG
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: