Polska | polski

Ostfildern, 24.09.2015

Pilz na targach SPS IPC Drives (Hala 9, Stoisko 370) - Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives, odbywających się w Norymberdze w dniach 24 - 26 listopada, firma Pilz zaprezentuje szeroką gamę kompletnych rozwiązań z zakresu automatyzacji, wykorzystujących technologie czujników, sterowania i napędu – scalających bezpieczeństwo i automatyzację. Zademonstruje również koncepcje automatyzacji przygotowane z myślą o wizji Industry 4.0 we współpracy z partnerami zrzeszonymi w platformie badawczej SmartFactory KL – przy wspólnym stoisku w Hali 3a.

Wśród prezentowanych w Norymberdze innowacji znajdzie się PNOZ m B1 – nowa jednostka podstawowa do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2. Umożliwia ona poprawę osiągów maszyn o szerszym zakresie funkcjonalności, dzięki dwóm wbudowanym gniazdom Ethernet. Możliwość przyłączenia do wszystkich powszechnie wykorzystywanych sieci przemysłowych za pośrednictwem odpowiednich modułów rozszerzeń, przekłada się na skrócenie czasów przestoju i zwiększenie dostępności instalacji.

Oprogramowanie jako łącze pomiędzy bezpieczeństwem i automatyzacją
W Norymberdze zaprezentowana zostanie także wersja 10.0.0 oprogramowania PNOZmulti Configurator, które zapewnia płynne działanie wszystkich systemów sterowania PNOZmulti, w tym PNOZmulti Mini oraz PNOZmulti 2. Funkcjonalność nowej wersji obejmuje między innymi konfigurowanie specjalnego oprogramowania do obsługi modułów. W przypadku modułów przeznaczonych do monitorowania ruchu, oprogramowanie pozwala na skonfigurowanie szeregu aspektów monitorowania – na przykład szybkości czy prędkości – i w dalszej kolejności lokalne zastosowanie ich w module rozszerzeń. Daje to użytkownikom możliwość większej elastyczności aplikacji.

„Oprogramowanie odgrywa zasadniczą rolę w nowoczesnych koncepcjach sterowania. Jego zadaniem jest utrzymywanie możliwie jak największej prostoty konfiguracji systemu oraz obsługi maszyn i instalacji, które stają się coraz bardziej złożone. Ponadto stanowi ono ogniwo scalające funkcje bezpieczeństwa i sterowania: jest pojedynczym narzędziem do obsługi obu tych sfer – urzeczywistnienie tej wizji jest naszym celem” – mówi Renate Pilz, prezes zarządu Pilz GmbH & Co. KG.

Na swoim stoisku na targach SPS IPC Drives firma Pilz zademonstruje także sieciowe oprogramowanie do wizualizacji PASvisu, które znajduje zastosowanie nie tylko w związku z wizualizacją, lecz służy również do czynnego sterowania i obsługi stanów maszyny i instalacji. Działanie oprogramowania PASvisu polega na ścisłym sprzężeniu funkcji sterowania i wizualizacji. To niezależne od platformy oprogramowanie do wizualizacji ma dostęp do kompletnych zbiorów danych projektów automatyzacji wykorzystujących rozwiązania sterowania firmy Pilz. Umożliwia ono także indywidualne skonfigurowanie interfejsu użytkownika metodą „drag and drop”, a tym samym nadanie maszynie niepowtarzalnego wyglądu.

Usługi zorientowane na poprawę bezpieczeństwa i opłacalności
Jako dostawca kompletnych rozwiązań firma Pilz zapewnia doradztwo i wsparcie w całym cyklu życia maszyn. Odwiedzający norymberskie stoisko firmy Pilz będą mogli zapoznać się z dostosowanymi do szczególnych potrzeb usługami z zakresu
m.in. analizy zagrożeń, opracowywania koncepcji bezpieczeństwa, walidacji oraz wsparcia w uzyskaniu oznaczenia CE. Portfolio usług uzupełnia bogata oferta szkoleń, w tym szkolenie CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Pilz przy wspólnym stoisku SmartFactory KL
Jako członek platformy badawczej SmartFactory KL firma Pilz aktywnie uczestniczy w pracach nad jednolitymi standardami na użytek koncepcji Industry 4.0. Na targach SPS IPC Drives będzie obecna na wspólnym stoisku „Automation meets IT” w Hali 3a, gdzie zaprezentowana zostanie linia produkcyjna stworzona we współpracy z partnerami zrzeszonymi w SmartFactory KL. Będzie to demonstracja praktycznego zastosowania niektórych kluczowych aspektów wizji Industry 4.0. Obejmie ona moduł magazynowy firmy Pilz, który pełni funkcję inteligentnego, zautomatyzowanego magazynu dla wózków przewożących części robocze.

Stoisko Pilz znajdzie się w Hali 9, na stanowisku 370. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pilz.com/sps-ipc-drives

 

Contact for the Pilz Group:

Martin Kurth
Corporate and Technical Press
Germany
Telephone: +49 711 3409-158
E-Mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Technical Press
Germany
Telephone: +49 711 3409-7009
E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Firma Pilz oferuje producentom i operatorom kompletne rozwiązania bezpieczeństwa i automatyzacji. W ramach tegorocznej edycji SPS IPC Drives firma Pilz zademonstruje skalowalne rozwiązania wykorzystujące technologie czujników, sterowania i napędu, uzupełniane o odpowiednie systemy przeznaczone dla operatorów i do celów wizualizacji.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: