Polska | polski

Ostfildern, 13.07.2015

Pilz uzupełnia swój portfel rozwiązań bezpiecznego monitorowania ruchu – Nowy moduł do monitorowania ruchu

Firma Pilz rozszerza zakres działania swego systemu sterowania PSS 4000 dla bezpiecznego monitorowania ruchu: nowy, kompaktowy moduł We/Wy PSSu K F EI monitoruje bezpieczną prędkość, kierunek przemieszczania i funkcje zatrzymania. Korzyściami dla użytkownika są krótsze czasy reakcji i wyższa wydajność, a także prostsze naprawy w ramach konserwacji instalacji i maszyn.

Firma Pilz rozszerza zakres działania swego systemu sterowania PSS 4000 dla bezpiecznego monitorowania ruchu: nowy, kompaktowy moduł We/Wy PSSu K F EI monitoruje bezpieczną prędkość, kierunek przemieszczania i funkcje zatrzymania. Korzyściami dla użytkownika są krótsze czasy reakcji i wyższa wydajność, a także prostsze naprawy w ramach konserwacji instalacji i maszyn.

Wysoka wydajność produkcji jest ściśle związana z monitorowaniem bezpiecznej prędkości i ruchu. Firma Pilz dysponuje obecnie nowym modułem We/Wy dla systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi wchodzących w skład systemu PSS 4000, służących do monitorowania bezpiecznego ruchu maszyn i rozproszonych instalacji.

Monitorowanie bezpiecznego ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera obrotowego
Umożliwia on realizowanie funkcji bezpieczeństwa dla monitorowania prędkości zgodnie z normą EN 61800-5-2, z wykorzystaniem tylko jednego obrotowego enkodera Sin/Cos lub w połączeniu obrotowego enkodera i wyłącznika zbliżeniowego z dodatkowym monitorowaniem przekładni. Wykorzystywanie tylko jednego obrotowego enkodera minimalizuje zakres prac instalacyjnych. Ponieważ moduł można podłączyć do wszystkich powszechnie stosowanych systemów obrotowego enkodera/systemów sprzężenia zwrotnego (sin/cos, TTL, HTL, wyłączników zbliżeniowych), w dalszym ciągu można korzystać z istniejących systemów enkoderów.
Nowy moduł dysponuje lokalnym szybkim wyłączaniem napędów niezależnie od długości cyklu sterownika PLC. W rezultacie skraca się czas reakcji i zwiększa się wydajność instalacji. Można monitorować do 8 osi na sterownik z monitorowaniem poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) d. W rezultacie rozwiązanie monitorowania ruchu realizowane przez system PSS 4000 jest szczególnie odpowiednie dla rozbudowanych zastosowań.

Łatwość obsługi
Funkcja bezpiecznego monitorowania jest całkowicie wbudowana w oprogramowanie użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mogą definiować funkcje prędkości za pośrednictwem narzędzia programowego. Projekty można szybko wdrażać i łatwo adaptować. Zawsze możliwa jest na przykład zmiana wartości progowych podczas pracy.

Dzięki nowemu modułowi enkodera i odpowiadającym blokom programowym możliwe jest wdrożenie funkcji bezpieczeństwa SSM „Monitorowanie bezpiecznej prędkości”, SSR „Zakres bezpiecznej prędkości”, SDI „Bezpieczeństwo kierunku ruchu” i SOS „Bezpieczne zatrzymanie”. 

Dane kontaktowe w oddziałach:

Australia:
Don Gherashe
Telefon: +61 3 95446300
Adres e-mail: safety@pilz.com.au

Wielka Brytania:
Natasha Sephton-Pike
Telefon: +44 1536 460766
Adres e-mail: marketing@pilz.co.uk

Indie:
Shivani Handoo
Telefon: +91 20 24213994/95
Adres e-mail: s.handoo@pilz.in

Irlandia:
Yvonne McNamara
Telefon: +353 21 4346535
Adres e-mail: y.mcnamara@pilz.ie

USA i Kanada:
Felicia Caponi
Telefon: +1 734 354-0211
Adres e-mail: f.caponi@pilzusa.com


Kontakt dla Grupy Pilz:

Martin Kurth
Prasa korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Prasa Techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Nowy kompaktowy moduł We/Wy PSSu K F EI z lokalnym szybkim wyłączaniem umożliwia obecnie zaawansowane funkcje monitorowania ruchu z wykorzystaniem systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi. Nowy kompaktowy moduł monitoruje bezpieczną prędkość, kierunek przemieszczania i funkcje zatrzymania.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: