Polska | polski

Ostfildern, 25.06.2015

Pilz odnotowuje nowe rekordowe wartości obrotów i zwiększa liczbę pracowników – silne podstawy dla najnowszej technologii

Firma Pilz z siedzibą w Ostfildern w pobliżu Stuttgartu odnotowała pomyślne zakończenie roku finansowego 2014. To rodzinne przedsiębiorstwo zwiększyło swoje obroty do nowej rekordowej wartości 259,3 milionów euro. Dla lidera w skali światowej na rynku przekaźników bezpieczeństwa i bezpiecznych systemów sterowania oznacza to wzrost o 11,3% w ciągu roku 2013. W ostatnim roku wzrosła również liczba pracowników: o 6,3%, do liczby 1922.

„Nasz rozwój opiera się na mocnych fundamentach w zakresie dystrybucji regionalnej, gałęzi przemysłu, a także naszego portfolio”, wyjaśnia Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG. Dowodem na to jest fakt, że ponownie wzrósł udział eksportu, do 69,5% (o 1,3% więcej niż w roku 2013). Odnotowaliśmy również wzrost obrotów na najważniejszych rynkach europejskich.

Doskonałe perspektywy na Dalekim Wschodzie
Podobnie jak w poprzednich latach, rynek azjatycki, a przede wszystkim Chiny, pozostaje rynkiem o największej dynamice wzrostu. Korzyści firmy Pilz wynikają nie tylko ze wzrostu usług inżynierskich, ale również z faktu, iż przemysł chiński ogólnie zwiększył zainteresowanie jakością, zrównoważonym rozwojem, a zatem również bezpieczeństwem. Od czasu otwarcia zakładu produkcyjnego w chińskim mieście Jintan wiosną 2015 r., Pilz jeszcze szybciej zaopatruje klientów w Chinach.

Zrównoważony wzrost liczby pracowników
Pilz kontynuuje trwający już od kilku ostatnich lat wzrost zatrudnienia. W dniu 31.12.2014 r. firma Pilz zatrudniała 1922 pracowników w 31 oddziałach na całym świecie. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba pracowników wzrosła o 45% (w dniu 31.12.2009 r. wynosiła 1319 pracowników). W bieżącym roku Pilz zamierza utworzyć dodatkowo około 200 miejsc pracy na całym świecie. Spółka zatrudnia aktualnie w swojej siedzibie głównej w Ostfildern 946 osób, w tym 31 praktykantów.

Inwestycje w badania i rozwój – znacznie powyżej średniej
Tradycyjnie, badania i rozwój plasują się na bardzo wysokim miejscu w terminarzu Pilz. W poprzednim roku finansowym spółka zainwestowała 20% obrotów w rozwój nowych produktów i technologii. Plasuje to firmę Pilz wysoko powyżej średniej w przemyśle dla spółek wytwórczych.

Kompletne portfolio dla wyzwań Industry 4.0
Dzięki swojej działalności na polu badań i rozwoju firma Pilz zwraca szczególną uwagę na platformę Industry 4.0, to znaczy zwiększoną komunikację w dziedzinie produkcji za pośrednictwem sieci, możliwą dzięki technologiom internetowym. Główną rolę odgrywa tu automatyzacja maszyn i zakładów. Firma Pilz uważa, że jest dobrze przygotowana na to wyzwanie: „Nasze portfolio obejmuje inteligentne czujniki i napędy, a także systemy sterowania zdolne do bezpiecznego zarządzania nawet złożonymi rozproszonymi instalacjami. Zatem już dzisiaj oferujemy kompletne portfolio dla zadań automatyzacji na przyszłość. Na przykład dzięki kompatybilnemu z platformą Industry 4.0 systemowi sterowania PSS 4000, stworzonemu na potrzeby realizacji funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego, użytkownicy mogą sterować w sposób prosty i oszczędny rozproszonymi, modułowymi instalacjami”, mówi Renate Pilz.

Pilz miał doskonałe otwarcie roku finansowego 2015. „Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani ilością zamówień otrzymanych w pierwszych kilku miesiącach. Mamy nadzieję, że w roku 2015 utrzymamy dotychczasową stopę wzrostu”, dodaje Renate Pilz.
 

Dane kontaktowe w filiach:

Australia:
Don Gherashe
Telefon: +61 3 95446300
Adres e-mail: safety@pilz.com.au

Wielka Brytania:
Natasha Sephton-Pike
Telefon: +44 1536 460766
Adres e-mail: marketing@pilz.co.uk

Indie:
Shivani Handoo
Telefon: +91 20 24213994/95
Adres e-mail: s.handoo@pilz.in

Irlandia:
Yvonne McNamara
Telefon: +353 21 4346535
Adres e-mail: y.mcnamara@pilz.ie

USA i Kanada:
Felicia Caponi
Telefon: +1 734 354-0211
Adres e-mail: f.caponi@pilzusa.com


Kontakt dla Grupy Pilz:

Martin Kurth
Prasa korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Prasa Techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Pilz dostarcza producentom instalacji i maszyn na całym świecie systemy sterowania kompatybilne z platformą Industry 4.0. Kompletne systemy sterowania „gotowe do zastosowania” są produkowane w siedzibie głównej w Ostfildern. Są one wykorzystywane między innymi do sterowania instalacjami produkcyjnymi, maszynami pakującymi, turbinami wiatrowymi lub przejazdami kolejowymi, i gwarantują bezpieczną pracę.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: