Polska | polski

, 09.04.2015

Plus za diagnostykę i swobodę projektowania

Firma Pilz rozbudowuje system drzwi ochronnych PSENslock w celu ujęcia w nim dwóch nowych rodzajów produktów: pierwszy rodzaj umożliwia zastosowanie zaawansowanych funkcji diagnostycznych, a drugi umożliwia przełączanie sygnałów wyjściowych z przełączników sygnałów wyjściowych (OSSD) niezależnie od urządzenia blokującego. Oznacza to, że w zależności od zadania PSENslock może szybciej przeprowadzać diagnostykę lub zwiększyć swobodę projektowania.

PSENslock zapewnia monitorowanie drzwi ochronnych elektromagnetycznym zabezpieczeniem procesu dla drzwi, klap i pokryw w ramach jednego kompaktowego produktu.
Nowy rodzaj rozbudowanej funkcji diagnostycznej przynosi dodatkową korzyść – szczególnie w tych obszarach zastosowań, w których występuje kilka urządzeń PSENslock. Użytkownicy są natychmiast informowani o niesprawności urządzenia ochronnego (np. z powodu zanieczyszczenia), co pozwala zaoszczędzić czas dzięki szybkiej diagnostyce w razie usterki.
Drugi nowy rodzaj systemu drzwi ochronnych umożliwia przełącznikowi sygnału wyjściowego (OSSD) pracę niezależną od stanu zablokowania osłony. Dzięki temu użytkownicy mają więcej możliwości we wdrożeniach swoich aplikacji.
Urządzenia PSENslock przeznaczone są dla zastosowań do poziomu (PL) e zgodnie z norma EN ISO 13849-1 i poziomu (SIL) 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061.
System drzwi ochronnych jest otwarty, co umożliwia połączenie go z każdym standardowym urządzeniem kontrolnym, a także z rozwiązaniami sterowania firmy Pilz – przekaźnikami bezpieczeństwa PNOZ, konfigurowalnymi systemami sterowania PNOZmulti i systemem sterowania PSS 4000. Możliwe jest również połączenie szeregowe z czujnikami PSEN firmy Pilz – systemami drzwi ochronnych PSENslock, PSENsgate oraz czujnikiem PSENcode.

Dodatkowe informacje o produkcie są dostępne na stronie https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: