Polska | polski

Ostfildern, 11.11.2014

Nowe oprogramowanie do wizualizacji PASvisu firmy Pilz – wszystkie rozwiązania automatyzacji w Twoim zasięgu!

Firma Pilz oferuje wysoko wydajny, a jednocześnie prosty w użyciu pakiet oprogramowania służący do diagnostyki i wizualizacji. Firma Pilz opracowała niezależny od platformy pakiet do wizualizacji oparty na najnowszych technologiach sieciowych, takich jak: HTML 5, CSS3 i JavaScript. Obsługa PASvisu jest intuicyjna; zapewnia znaczną swobodę podczas projektowania. Dzięki pakietowi PASvisu firma Pilz potwierdza swoją pozycję renomowanego dostawcy kompletnych i bezpiecznych rozwiązań automatyzacji.

Oprogramowanie do wizualizacji umożliwia szybkie tworzenie i konfigurowanie projektów z wykorzystaniem programu PASvisu Builder.
Dostęp do wszystkich danych projektu automatyzacji, w tym do wszystkich zmiennych procesowych i obszarów nazw OPC, oznacza, brak konieczności ręcznego wprowadzania i wpisywania zmiennych, co zawsze wiąże się z ryzykiem błędu. Można na przykład wywołać takie informacje jak, suma kontrolna projektu lub wersja oprogramowania sprzętowego modułu głównego sterownika.

Możliwość wybierania stylów za pośrednictwem kafelków
Wybieranie stylów z użyciem języka CSS3 sprawia, że za jednym kliknięciem myszy można nadać projektowi jednolity, spójny wygląd.
Predefiniowane graficzne elementy wejściowe i wizualizacyjne zwane kafelkami dostarczają wszystkich istotnych właściwości, takich jak: prefiks, sufiks i stan błędu. Nie ma już potrzeby ręcznego tworzenia i grupowania pojedynczych elementów. Kafelek można po prostu przeciągnąć i umieścić na stronie konfiguracyjnej, a następnie uzupełnić odpowiednimi danymi. Po wprowadzeniu nazwy zmiennej, zmienna ta zostaje automatycznie poddana filtracji i jednocześnie skojarzona z kafelkiem. W ten sposób można szybko i bez błędów obsługiwać projekty.

Diagnostyka i symulacja bloków graficznych
Inne, różne informacje wymagane w procesie wizualizacji są również przetwarzane w sposób automatyczny. Zmiany w projekcie automatyzacji są automatycznie synchronizowane i wyświetlane w programie PASvisu Builder. Dzięki automatycznej synchronizacji użytkownicy zawsze pracują z najbardziej aktualną wersją.
Nie tylko symulacja online: można również skorzystać z symulacji offline: bez dostępu do systemu sterowania ułatwione jest konfigurowanie za pomocą specjalnego edytora zmiennych offline, którego można użyć do określania i wyświetlania wartości.

Zdalny dostęp za pośrednictwem internetu
Oprogramowanie PASvisu wykorzystuje najnowsze standardowe technologie internetowe, takie jak HTML5, CSS3 i JavaScript.
Języka JavaScript można użyć do rozszerzenia funkcji projektów wizualizacji; do obliczeń lub operacji skalowania dostępne są predefiniowane skrypty JavaScripts. W rezultacie użytkownicy mają możliwość znacznego skrócenia czasu projektowania, jak również oszczędzenia kosztów.
W związku z tym, że wykorzystywany jest język HTML5, dostęp jest niezależny od platformy i możliwy za pośrednictwem niemal każdego urządzenia końcowego, takiego jak: komputer PC, tablet lub smartfon, z wykorzystaniem odpowiedniej przeglądarki sieciowej. Ułatwia to na przykład zdalną konserwację bazującą na oryginalnej funkcjonalności Klient-Serwer.
W rezultacie możliwe jest oddzielenie zdalnej konserwacji, od pracy w trybie lokalnym, co sprzyja skracaniu czasów przestojów.
 

Kontakt ze spółkami zależnymi:

Australia:
Don Gherashe
Telefon: +61 3 95446300
Adres e-mail: safety@pilz.com.au

Wielka Brytania:
Natasha Sephton-Pike
Telefon: +44 1536 460766
Adres e-mail: marketing@pilz.co.uk

Indie:
Shivani Handoo
Telefon: +91 20 24213994/95
Adres e-mail: s.handoo@pilz.in

Irlandia:
Yvonne McNamara
Telefon: +353 21 4346535
Adres e-mail: y.mcnamara@pilz.ie

USA i Kanada:
Felicia Caponi
Telefon: +1 734 354-0211
Adres e-mail: f.caponi@pilzusa.com


Kontakt z Pilz Group:

Martin Kurth
Prasa korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Prasa techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: