Polska | polski

Ostfildern, 17.04.2014

Nowe moduły PNOZmulti 2 wykorzystywane w konfigurowalnych systemach sterowania – bezpieczne monitorowanie ruchu nawet dla dwóch osi

Firma Pilz rozszerza swoją gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nowe bezpieczne moduły monitorowania ruchu. Dwa nowe moduły zapewniają bezpieczne monitorowanie jednej lub dwóch osi, umożliwiają łatwe tworzenie i monitorowanie funkcji bezpieczeństwa. Moduły te można stosować w każdej gałęzi przemysłu, jednak mają one szczególne znaczenie przy produkcji narzędzi do obróbki.

Firma Pilz rozszerza swoją gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nowe bezpieczne moduły monitorowania ruchu. Dwa nowe moduły zapewniają bezpieczne monitorowanie jednej lub dwóch osi, umożliwiają łatwe tworzenie i monitorowanie funkcji bezpieczeństwa. Moduły te można stosować w każdej gałęzi przemysłu, jednak mają one szczególne znaczenie przy produkcji narzędzi do obróbki.

Możliwe jest łatwe zrealizowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa zgodnie z Normą EN 61800-5-2 obowiązującą dla elektrycznych systemów napędowych o regulowanych obrotach. Zapewnia to optymalną dostępność parametrów maszyn i zakładu w połączeniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Można również dołączyć wszystkie najbardziej popularne enkodery przyrostowe, używając właściwych dla danego napędu przewodów połączeniowych za pośrednictwem wykorzystywanego w sektorze interfejsu Mini I/O.

Różnorodne funkcje monitorowania ruchu
Do funkcji tych należą „Bezpieczny zakres obrotów”, „Bezpieczne monitorowanie obrotów" lub „Bezpieczny kierunek”. Uzupełnieniem gamy funkcji oferowanych przez moduły monitorowania ruchu, będących częścią konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2 jest funkcja „Bezpieczne zatrzymanie pracy”. Zatem bezpieczne monitorowanie napędów daje w rezultacie wysoki współczynnik dyspozycyjności zakładu.

Łatwa obsługa z wykorzystaniem oprogramowania konfiguracyjnego
Nowe moduły monitorowania ruchu systemu PNOZmulti 2 konfiguruje się z użyciem narzędzia PNOZmulti Configurator. Za pomocą tego narzędzia użytkownik może w sposób intuicyjny tworzyć i monitorować funkcje bezpieczeństwa, niezależnie od systemu sterowania wyższego poziomu. Niepotrzebne jest już ręczne okablowywanie, gdyż program bezpieczeństwa można łatwo dostosować do funkcji związanych z bezpieczeństwem, wykorzystując bloki funkcjonalne zapisane w narzędziu PNOZmulti Configurator. Pozwala to oszczędzić czas i pieniądze na etapie planowania, a także podczas konfiguracji, diagnozowania i konserwacji.

Więcej informacji na temat tego produktu znaleźć na stronie: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Wystawa „Komponenty do przetwórstwa i pakowania” Düsseldorf: Firma Pilz prezentuje swoje produkty w hali: CS418.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: