Polska | polski

Ostfildern, 12.06.2014

System sterowania PSS 4000 zapewnia bezpieczeństwo dźwigów

Komponenty systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz otrzymały atest TÜV Austria w zakresie elementów bezpieczeństwa stosowanych w dźwigach. Operatorzy i producenci dźwigów mogą wdrażać surowe zasady bezpieczeństwa i spełniać określone wymogi obowiązujące dla tych urządzeń dzięki systemowi sterowania PSS 4000, w sposób technicznie niezależny, elastyczny i łatwy do wprowadzenia.

Stosowanie dźwigów pasażerskich oraz towarowych/serwisowych, jak i wszelkiego rodzaju urządzeń podnoszących, podlega surowym przepisom i musi spełniać określone wymogi. Uzyskany atest jest dowodem na to, że system PSS 4000 jest odpowiednim narzędziem do takich zastosowań. Dzięki PSS 4000 wymogi te można spełnić w sposób bezpieczny i skuteczny. System jest bardzo odporny i łatwy w obsłudze; oferuje użytkownikom najszerszy zakres funkcji, na przykład funkcję awaryjnego zatrzymania E-STOP.

Atest TÜV został przyznany zgodnie z normą DIN EN 115-1: Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych – Część 1: Budowa i instalowanie, normą DIN EN 81-1: Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne oraz norma DIN EN 81-2: Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 2: Dźwigi hydrauliczne.

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: