Polska | polski

21.02.2019

Współpraca człowieka z robotem

Dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa firmy Pilz możliwa jest taka organizacja przestrzeni, w której człowiek i robot mogą pracować bezpiecznie obok siebie bez konieczności stosowania bariery fizycznej.

Dalszy rozwój automatyzacji wymaga, aby ludzie mogli dzielić przestrzeń roboczą z robotami w sposób bezpieczny. Ale co dokładnie znaczy „bezpiecznie”? Jaki nacisk i jaka siła robota są dopuszczalne, aby nie doszło do urazów ciała? Odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Określa ona maksymalne dopuszczalne poziomy bólu podczas kontaktu człowieka z robotem. Jeśli w momencie kontaktu człowieka z robotem aplikacja nie przekracza określonych wartości granicznych, wówczas jest ona zgodna z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Zestaw do pomiaru siły PROBms firmy Pilz pozwala określić, czy zmierzone wartości siły i nacisku nie przekraczają dopuszczalnych poziomów bólu. Wyznaczanie danych wartości przeprowadza się za pomocą specjalnego oprogramowania. Zestaw PROBms może być wykorzystywany do walidacji współpracy człowieka z robotem (HRC).

Jeśli w momencie kontaktu człowieka z robotem aplikacja nie przekracza określonych wartości granicznych, wówczas jest ona zgodna z wymaganiami specyfikacji technicznej. Dla każdej aplikacji wykorzystującej roboty współpracujące konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów.


Dalsze informacje:

Współpraca człowieka z robotem z firmą Pilz

Człowiek i robot
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl