Polska | polski

19.09.2018

Odwiedź Pilz w Madrycie na konferencjach ROSCon i iROS!

29 i 30 września 2018 r. projektanci pracujący nad oprogramowaniem typu open-source dla ROS (systemów operacyjnych robotów) spotkają się w Madrycie na konferencji ROSCon. Następnie od 1 do 5 października 2018 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona inteligentnym robotom i systemom.

ROSCon – Konferencja zorganizowana dla projektantów należących do społeczności ROS

W dniach od 29 do 30 września 2018 r. projektanci ROS ze wszystkich poziomów, od początkujących po profesjonalne, spotkają się na konferencji ROSCon w Madrycie. Uczestnicy konferencji wymienią się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Wykłady i samouczki będą pomocne w przyspieszeniu opanowania najnowszych narzędzi i bibliotek.

Pilz nie tylko sponsoruje ROSCon. Nasza firma opracowuje również wysokiej jakości pakiety ROS umożliwiające stosowanie nowych modułów robotyki serwisowej.


iROS – Międzynarodowa konferencja poświęcona inteligentnym robotom i systemom

Wykorzystując slogan „W stronę społeczeństwa zrobotyzowanego”, po zakończeniu konferencji ROSCon odbędzie się w Madrycie konferencja iROS. W dniach od 1 do 5 października 2018 r. uczestnicy konferencji iROS skoncentrują się na zaawansowanych innowacjach technologicznych (takich jak współpraca człowiek-robot czy też roboty humanoidalne). Głównym punktem zainteresowania będą zagadnienia społeczne i prawne.

Konferencja iROS postrzegana jest jako najważniejsza w dziedzinie robotyki i traktowana jest przez badaczy firmy oraz użytkowników końcowych za największe wydarzenie w skali międzynarodowej. Na towarzyszącej konferencji wystawie robotów wystawcy przedstawią swoje najnowsze produkty i rozwiązania oraz swoje najlepsze wyniki w dziedzinie badań i rozwoju.

Pilz nie tylko sponsoruje iROS, ale również wystawi swoje moduły robotyki serwisowej do wykorzystania w środowiskach przemysłowych i nieprzemysłowych. Obecność firmy Pilz na wystawie związana będzie głównie z aktualnymi projektami badawczymi w dziedzinie robotyki.


Dalsze informacje:

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl