Polska | polski

09.10.2018

„Paszporty dla maszyn”

Specyfikacje i prawodawstwo strzegące bezpieczeństwa instalacji i maszyn są w każdym kraju inne. Dowiedz się więcej, które lokalne specyfikacje musisz uwzględnić przy eksporcie maszyn!

Bezpieczeństwo miejsc pracy powinno być nadrzędnym celem na całym świecie. Jednak specyfikacje i prawodawstwo strzegące bezpieczeństwa instalacji i maszyn są w każdym kraju inne. Maszyny zgodne z dyrektywami i normami w jednym kraju mogą nie spełniać wymagań przepisów obowiązujących w innym kraju. Czy jesteś producentem planującym eksport maszyn do innego regionu? Jeśli tak, musisz spełniać warunki dyrektyw i wymagania obowiązujące w kraju docelowym.


Różne kraje – różne specyfikacje

Dyrektywa maszynowa zapewnia unormowanie europejskich wymagań dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Po przeprowadzeniu oceny zgodności na maszynie umieszczany jest znak CE. W taki sposób producent sprawdza, czy maszyna spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa zamieszczone w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

W USA podobna procedura realizowana jest na podstawie dokumentów UL lub OSHA. W UL wyszczególnione są normy bezpieczeństwa. Zawierają one między innymi wymagania odnośnie do elektrycznych urządzeń i podzespołów. Agencja Departamentu Pracy USA, OSHA (Occupational Safety and Health Administration - Administracja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy), wymaga, aby wszystkie urządzenia elektryczne na stanowiskach pracy były zgodne z odpowiednimi normami UL.

W Ameryce Południowej norma NR-12 jest najbardziej znaną i najważniejszą dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa maszyn. Wprowadza ona techniczne parametry, podstawowe zasady i środki ochrony zapewniające zdrowie oraz fizyczną nienaruszalność pracowników. Określa również minimalne wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom na przestrzeni całego cyklu użytkowania maszyny.

W Azji - np. w Chinach - muszą podlegać certyfikacji zgodnie z wymaganiami obowiązkowego systemu certyfikacji CCC (China Compulsory Certification). Inne kraje wykorzystują inne specyfikacje.


Co jest konieczne w przypadku zamiaru wyeksportowania maszyny?

Jeśli brakuje poprawnych deklaracji zgodności lub innych dokumentów, Twoja maszyna może nie otrzymać zezwolenia celnego na import. Wówczas otrzymanie niezbędnych zezwoleń jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Dlatego też firma Pilz wspomaga producentów maszyn w realizowaniu procedur oceny zgodności w skali międzynarodowej. Sporządzając te „paszporty dla maszyn”, wprowadzamy Cię na międzynarodowe rynki.


Więcej informacji:

Usługi na potrzeby oceny zgodności międzynarodowej

Instalacja i maszyny
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl