Polska | polski

17.09.2018

Wszystkie wytyczne i normy dla współpracy człowiek-robot w skrócie

Nowy plakat „HRC – współpraca człowiek-robot zgodna z normą ISO/TS 15066” wskazuje, co jest istotne podczas rozważania wytycznych i norm związanych z bezpieczeństwem w przypadku aplikacji człowiek-robot.

Jakie formy przyjmuje współpraca? W jaki sposób można wyznaczyć wymagany poziom bezpieczeństwa (PL) dla danej funkcji bezpieczeństwa? Co należy uwzględnić podczas walidacji współpracy człowiek-robot? Dla zapewnienia bezpiecznej współpracy człowiek-robot konieczne jest spełnienie wymagania zgodności z najróżniejszymi specyfikacjami technicznymi i normami.

Plakat „HRC – współpraca człowiek-robot zgodna z normą ISO/TS 15066” stanowi ogólne omówienie wszystkich ważnych wytycznych i norm dotyczących HRC. Dzięki temu plakat ten jest idealnym poradnikiem dla wszystkich specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, pracujących w robotyce.

Pobierz plakat HRC!


Dalsze informacje:

Plakat współpracy człowiek-robot firmy Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl