Polska | polski

11.09.2018

Nowa wersja normy bezpieczeństwa ISO dla robotów przemysłowych

Do maja 2021 muszą zostać zdefiniowane wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów współpracujących zgodnie z normami ISO 10218-1 i ISO 10218-2. Pilz aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych wersji norm dotyczących bezpieczeństwa robotów.

Wymagania bezpieczeństwa dla robotów współpracujących zgodnie z normami ISO 10218-1 i ISO 10218-2 nie zostały jeszcze wyczerpująco opisane. Zostały jedynie uwzględnione w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Do maja 2021 ma powstać nowa wersja normy ISO 10218-1 i ISO 10218-2 .

Firma Pilz jest członkiem międzynarodowego komitetu technicznego ISO/TC 299 „Robotyka” w ramach grupy roboczej WG 3 „Bezpieczeństwo przemysłowe”. Wraz z innymi jej członkami działa aktywnie nad nową wersją norm dotyczących bezpieczeństwa w robotyce. Na początku czerwca 2018 odbyło się spotkanie robocze w Kioto (Japonia).

Na potrzeby nowej wersji normy należy wziąć pod uwagę wiele zagadnień i wymagań. Oto krótki ich przegląd:

  • Tworzenie listy wszystkich niezawodnych funkcji bezpieczeństwa (np. bezpiecznego zatrzymania, bezpiecznej redukcji prędkości itp.) i specyfikacja minimalnych wymagań zgodnie z normami ISO 13849/IEC 62061 dotyczących funkcji bezpieczeństwa (np. bezpieczne zatrzymanie musi mieć dwukanałową strukturę)
  • Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa w zakresie działania hamulców
  • Dokładniejsza specyfikacja wymagań aplikacji, a także rodzajów współpracy zgodnie z normą ISO TS 15066 (Przykłady: Prowadzenie ręczne, bezpieczne zatrzymanie, monitorowanie prędkości i odległości oraz ograniczenie mocy i siły)
  • Zatwierdzanie i rewizja biomechanicznych wartości granicznych dla ograniczania mocy i siły oraz na potrzeby quasi-statystycznych i pośrednich styków wynikających z normy ISO TS 15066
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Wymagania bezpieczeństwa dla robotów mobilnych
  • Aplikacja i wymagania bezpieczeństwa dla chwytaków/systemów chwytaków (na bazie raportu technicznego ISO/TR 20218-1)


Informacje o normie ISO 10218

Norma ISO 10218 jest centralnym standardem bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych. Składa się ona z dwóch części: Norma ISO 10218-1 opisuje wymagania bezpieczeństwa dla producentów robotów. Norma ISO 10218-1 opisuje wymagania bezpieczeństwa dla integratorów robotów.


Dalsze informacje:

Robotyka w firmie Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl