Polska | polski

01.01.1970

Program Partnerski dla Producentów Maszyn

Firma Pilz wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze usług, do rozwoju programu „Pilz OEM Safety Partner”

Pilz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych globalnych marek w obszarze bezpieczeństwa maszynowego. Istniejemy już prawie 70 lat, dostarczając swoim klientom bardzo szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają chronić życie i zdrowie ludzi. Od samego początku, wspieramy także ideę Przemysłu 4.0, uczestnicząc czynnie w wielu gremiach doradczych, a następnie implementując zdobyte tam doświadczenia w naszych produktach. Świadczymy także usługi związane z oceną stanu bezpieczeństwa maszyn. W tym obszarze naszymi klientami są przede wszystkim użytkownicy końcowi – zakłady przemysłowe. Setki zrealizowanych projektów w kraju i za granicą pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenia nie tylko w zakresie najnowszych rozwiązań oraz trendów rynkowych w budowie maszyn, ale także w praktyczny sposób wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru wymagań formalno-prawnych. Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy i bazując na opracowanej przez nas metodyce oceny maszyn, która jest w pełni zgodna z wymaganiami norm. W obszarze usług naszymi partnerami są na ogół użytkownicy maszyn, w tym wiele globalnych korporacji mających swoje zakłady w Polsce. Oprócz działalności doradczej, mamy także bogate doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu układów bezpieczeństwa. Firma Pilz jest też aktywnym członkiem komitetów normalizacyjnych. Daje nam to unikalną możliwość poznania wymagań, które będą obowiązywały w przyszłości, ale przede wszystkim wiedzę, jak te nowe wymagania interpretować i wdrażać w praktyce.

Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze usług, chcemy wykorzystać do rozwoju współpracy z wybraną grupą firm Partnerskich – Producentów Maszyn OEM, w ramach Programu Partnerskiego „Pilz OEM Safety Partner”

  • Naszym głównym celem jest zapewnienie wsparcia Producentom Maszyn w procesie planowania, projektowania i produkcji maszyn spełniających najwyższe wymogi związane z bezpieczeństwem.
  • Planujemy serię regularnych szkoleń dedykowanych Konstruktorom naszych firm Partnerskich.
  • Planujemy też dać możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych Ekspertów, którzy w ramach konsultacji (Dzień Konsultacji Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Maszyn) doradzą lub zweryfikują przyjęte przez Partnerów rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Takie konsultacje można wykorzystać na wszystkich etapach produkcji maszyn od projektu do uruchomienia.

Wielu klientów końcowych bardzo wysoko ceni sobie współpracę z naszą firmą stąd nasze rekomendacje w obszarze bezpieczeństwa są uwzględniane przez wiele firm na całym świecie. Rozwijając współpracę Partnerską chcemy również rekomendować naszych Partnerów u obecnych i przyszłych klientów końcowych, którzy są jednocześnie potencjalnymi odbiorcami maszyn.

Celem Programu Partnerskiego „Pilz OEM Safety Partner” jest stworzenie elitarnego klubu Producentów Maszyn OEM wyznaczających najwyższe światowe standardy w obszarze bezpieczeństwa maszynowego i sterowania.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat programu info@pilz.pl

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: