Polska | polski

16.02.2018

Dyrektywa maszynowa - kompaktowy przewodnik po obowiązujących normach

W Europie w zakresie bezpieczeństwa maszyn obowiązują zapisy Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Nasz plakat stanowi przewodnik w zakresie stosowania norm typu A, B i C.

Wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa maszyn w Europie zapisane są w Dyrektywie Maszynowej i podlegają jednolitej regulacji. W ramach DM istnieje europejski zbiór norm, który określa wymagania dotyczące budowy bezpiecznej maszyny ze szczegółowymi zasadami. Te konkretne specyfikacje techniczne są zapisane w normach. Bardziej szczegółowe przepisy techniczne zostały określone w konkretnych normach. Europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn dzielą się na:

  • normy typu A - podstawowe normy dotyczące bezpieczeństwa,
  • normy typu B dotyczące aspektów bezpieczeństwa i środków ochronnych
  • normy typu C dotyczące konkretnych typów maszyn

Nasz plakat zatytułowany "Zabezpieczenia instalacji i maszyn – istotne normy zharmonizowane z  dyrektywą maszynową" oferuje kompaktowy przegląd najważniejszych norm obowiązujących w przemyśle. Pokazuje również przegląd konkretnych rozwiązań, dzięki czemu można uzyskać informacje na temat naszych produktów związanych z bezpieczeństwem.


Pobierz plakat w formacie PDF

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: