Polska | polski

30.01.2018

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu – teraz z możliwością rejestrowania danych!

Wersja 1.5 oprogramowania PASvisu umożliwia rejestrowanie zmiennych.

Nasze oprogramowanie do wizualizacji PASvisu wzbogaciliśmy o nowe funkcje. W wersji 1.5 można rejestrować zmienne w krótkim czasie! Do rejestrowania zmiennych można wykorzystać trzy różne metody:

Okresowa rejestracja danych

Wartości zmiennych PASvisu zapisywane są w zdefiniowanych odstępach czasowych. Rejestrowanie danych można aktywować lub dezaktywować wykorzystując zmienną.

Rejestrowanie danych w momencie zmiany ich wartości

PASvisu sprawdza czy w zdefiniowanych odstępach czasowych wartość danej zmiennej uległa zmianie. Jeśli tak, wartość ta zostanie zapisana. Aktywowanie lub dezaktywowanie możliwe jest poprzez wykorzystanie danej zmiennej.

Inicjowana rejestracja danych

Po zainicjowaniu przez zmienną logiczną (która może przyjmować wartości PRAWDA lub FAŁSZ), rozpoczyna się rejestrowanie wartości zmiennych. Gdy tylko wartość zmiennych zmieni się z PRAWDA na FAŁSZ, zmienne zaczynają być rejestrowane i zapisywane.

Dalsze funkcje wersji 1.5 oprogramowania PASvisu

  • Eksport danych:Opcja eksportu dziennika PVIS za pośrednictwem pliku CSV
  • Wyświetlanie dokumentów W systemach PASvisu utworzone dokumenty można wyświetlać w przeglądarce plików PDF.
  • Prosta obsługa i konserwacja Zmiana właściwości kilku elementów możliwa jest za pomocą jednego kliknięcia, dodatkowo konfigurowalne są elementy projektowe
  • Zarządzanie użytkownikami:W trakcie pracy można dodawać lub usuwać użytkowników. Każdemu użytkownikowi można przydzielić język.
  • Konfiguracja kafelków:Kafelki można dowolnie rozmieszczać w trakcie projektowania.
  • Przycisk sprzężenia zwrotnego:W przypadku dokonania zmiany, określony kafelek może wyświetlać aktualny komunikat (np. „Silnik uruchomił się”).

 

Dalsze informacje:

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl