Polska | polski

18.04.2018

Moduł SecurityBridge uniemożliwia jakąkolwiek manipulację.

Gdy ludzie, maszyny i procesy przemysłowe tworzą inteligentną sieć, są bardziej narażone na ataki. Jak chronisz swoje systemy sterowania przed manipulacją! Dzięki SecurityBridge oferujemy idealne rozwiązania!

SecurityBridge został zaprojektowany do wykrywania zagrożeń, takich urządzeń jak PNOZmulti i PSS 4000. Chroń swoje systemy sterowania przed szpiegostwem i manipulacją! Wykorzystując Security Bridge, gwarantujesz bezpieczeństwo swoich pracowników, a także dyspozycyjność maszyn.


Łatwość wbudowania w istniejącą architekturę sieciową

Jak utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy komputerem PC a urządzeniem? Wystarczy podłączyć SecurityBridge przed jednostką bazową PNOZmulti lub sterownikiem PSSuniversal PLC w systemie sterowania PSS 4000. Wówczas dostęp do projektu będą mieli wyłącznie użytkownicy dysponujący wymaganymi uprawnieniami. Zapobiega to nieuprawnionemu dostępowi do chronionej sieci. Efekt: Przesyłanie danych zabezpieczonych przed fałszowaniem i manipulacją pomiędzy komputerem PC klienta a modułem SecurityBridge.


Dalsze informacje:

SecurityBridge chroni Twoje systemy sterowania
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl