Polska | polski

29.06.2017

Idealny zestaw sterownika i wizualizacji


Dzięki najnowszej wersji (v1.4) oprogramowania PASvisu można łatwo tworzyć wizualizację dla sterowników PNOZmulti. W ten sposób wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowane przez podzespoły sprzętowe PNOZmulti można szybko i wygodnie dostosować do wymagań aplikacji.


Szybkie ponowne uruchomienie dzięki funkcji diagnostycznej

Dzięki bezpośredniemu połączeniu dostępna jest wygodna opcja diagnostyczna PASvisu. Najważniejsze zalety: Zminimalizowane przestoje dzięki szybkiemu restartowi.


Możliwość uwzględniania przyszłych zmian dzięki wykorzystaniu HTML5

Oprogramowanie PASvisu oparte na technologii sieciowej HTML5. Taka możliwość dostępna jest od wielu lat i stanowi podstawę dla przyszłych zmian w przypadku sieciowych narzędzi programowych. Oprogramowanie PASvisu jest doskonałym narzędziem na przyszłość.


Możesz również skorzystać z:

  • listy i dziennika diagnostycznego (eksportowalnych)
  • diagnostyki w formie bloków graficznych
  • zarządzania alarmami
  • obszernej biblioteki do obsługi i monitorowania


Dalsze informacje:

Nowe oprogramowanie PASvisu
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl