Polska | polski

03.04.2017

Pilz wspiera prace badawcze samochodu przyszłości

Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie technologii bezpieczeństwa i automatyzacji, firma Pilz promuje działania badawcze w kampusie badawczym ARENA2036.

ARENA to skrót od Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles (Aktywne środowisko badawcze dla nowej generacji samochodów). Kampus badawczy ARENA2036 jest połączeniem badań i rozwoju w dziedzinie projektowania systemów o małych gabarytach, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii produkcji. Jego celem jest opracowanie efektywnych i konkurencyjnych modeli i systemów produkcyjnych do wykorzystania w samochodach przyszłości. Ten cel powinien zostać osiągnięty do roku 2036, w 150. rocznicę zbudowania pierwszego samochodu.

Jako partner w tym kampusie badawczym, Pilz wspiera rozwój cybernetyczno-fizycznych systemów produkcji. Pragniemy współpracować z innymi partnerami z dziedziny przemysłu i badań w celu stworzenia takiego systemu, wdrożenia go do eksploatacji i zakwalifikowania do bieżącego wykorzystywania w procesie produkcji.


Cele projektu badawczego:

  • Pełna modułowość produkcji w systemach cybernetyczno-fizycznych (CPS)
  • Radykalne ograniczenie zakresu prac wymaganych do integracji
  • Nowy, konstruktywny model biznesu
  • Zatwierdzenie wszechstronnego podejścia do produkcji w praktyce

Firma Pilz wnosi swoje doświadczenie, dostarczając modułowe, mechatroniczne projektowanie w dziedzinie technologii bezpieczeństwa i automatyzacji na rzecz rozwoju systemu produkcji.


Dalsze informacje:

Pilz i jego zaangażowanie w platformę Industry 4.0

Wszystko o ARENA2036

Arena2036
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl