Polska | polski

12.10.2016

Wzajemne oddziaływanie bezpieczeństwa i ochrony

Jak chronić produkcję przed cyberatakami bez poświęcania bezpieczeństwa?

W inteligentnej fabryce powinna istnieć możliwość szybkiego i elastycznego przekonfigurowania modułowych instalacji lub zmodyfikowania sposobu, w jaki są one ze sobą połączone, a walidacja układu bezpieczeństwa musi być łatwa w realizacji. Statyczny przegląd bezpieczeństwa funkcjonalnego – to jest zatrzymanie pracy maszyny w sytuacji awaryjnej – i bezpieczeństwo już nie są tak bardzo istotne.


Konieczność ukształtowania koncepcji modułowej

Współczesną alternatywę stanowią koncepcje oparte na całościowym przeglądzie zmieniających się procesów automatyzacji i wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego. Bezpieczeństwo staje się funkcją obejmującą wszystkie urządzenia. Przestawienie się na takie dynamiczne podejście umożliwia bezpieczne kontrolowanie procesów bez konieczności ich nagłego zatrzymywania po każdorazowym wystąpieniu błędu. W tym celu konieczne jest uwzględnianie bezpieczeństwa funkcjonalnego już na samym początku planowania projektów automatyzacji. W przeciwnym razie może okazać się, że niezbędne będą modyfikacje kolejności poszczególnych etapów produkcji lub całego procesu. Wówczas niemożliwe staje się znalezienie optymalnych rozwiązań, co może pociągać za sobą istotne wydatki.


Cyberprzestępczość przybiera na sile

W przeciwieństwie do bezpieczeństwa funkcjonalnego wyzwaniem jest konieczność ciągłego przystosowywania się mechanizmów ochrony do bieżących zagrożeń. Luki w zabezpieczeniach mogą ujemnie wpływać na produkcję i wszystkie jej elementy funkcjonalne. Ochronę aplikacji bezpieczeństwa przed zagrożeniami ze strony świata przestępczego zapewnić może tylko połączenie różnych środków i wytycznych ochrony z jednoczesnym przestrzeganiem ich przez wszystkie zainteresowane strony.


Dalsze informacje:

Industry 4.0 w Pilz

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl