Polska | polski

24.08.2016

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia – dwie strony medalu?

Dowiedz się teraz więcej o nowych wymaganiach bezpieczeństwa zakładów pracujących zgodnie z ideą Industry 4.0.

Wraz z postępującym rozwojem automatyzacji zgodnie z ideą Industry 4.0 przedsiębiorstwa stają w obliczu nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Świat automatyzacji łączy się ze światem IT, a warunkami koniecznymi dla funkcjonowania zakładów przemysłowych zgodnego z  Industry 4.0 jest połączenie bezpieczeństwa i zabezpieczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa te łączą się z otoczeniem.


Co odróżnia bezpieczeństwo od zabezpieczeń?

Bezpieczeństwo wymaga, aby wartości ryzyka szczątkowego związanego z maszyną lub instalacją nie przekraczały dopuszczalnych wartości. Zagadnienie to obejmuje zagrożenia dla środowiska ze strony zakładu przemysłowego (na przykład szkody ponoszone przez środowisko), a także zagrożenia istniejące wewnątrz zakładu (na przykład wobec pracujących w nim osób
).

Zabezpieczenia natomiast odnoszą się do ochrony maszyny lub zakładu przed nieupoważnionym dostępem z zewnątrz i z ochroną wrażliwych danych przed uszkodzeniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem w systemie wewnętrznym. Dotyczy to jawnych ataków, a także niezamierzonych incydentów związanych z zabezpieczeniami.


Wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa i zabezpieczeń

w zakładach funkcjonujących zgodnie z  Industry 4.0 umożliwią w przyszłości ich samodzielne przekonfigurowanie i zoptymalizowanie. Wymaga to jednak ponownej oceny bezpieczeństwa (rozumianego jako bezpieczeństwo i zabezpieczenia) podczas pracy zakładu. Konieczne jest również uniemożliwienie stwarzania poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przez luki w zabezpieczeniach.

Holistyczne koncepcje bezpieczeństwa wymagają nie tylko współdziałania rozwiązań bezpieczeństwa i zabezpieczeń. W rzeczywistości różne rodzaje architektury systemów, które dążyły do tego typu rozwiązań, są coraz bardziej potrzebne, dzięki udostępnieniu otwartych standardów i uwzględnieniu zależności wspólnych dla różnych producentów. W dziedzinie
bezpieczeństwa występuje potrzeba sprawdzenia zakresu, w jakim zabezpieczenia wpływają na bezpieczeństwo funkcjonalne.


Dalsze informacje:

Kompendium wiedzy dotyczące Industry 4.0

Industry 4.0 w Pilz

System sterowania PSS 4000 kompatybilny z  Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl