Polska | polski

04.08.2016

Modułowe instalacje jako odpowiedź na Industry 4.0

System sterowania PSS 4000 kompatybilny z Industry 4.0

Automatyzacja rozwiązań przyszłych potrzeb – przydzielających zadania inteligentnego sterowania i łatwych w obsłudze.

Już od kilku lat modułowa struktura zakładu jest postrzegana jako klucz do większej elastyczności produkcji. W skład całego zakładu wchodzi kilka samowystarczalnych modułów maszyn. W przypadku konieczności zmiany procesu produkcyjnego lub zwiększenia jego wydajności można wymienić jeden lub więcej modułów lub dodać kolejne. Tak więc możliwe jest elastyczne reagowanie na indywidualne wymagania klienta!

W rezultacie modułowość i decentralizacja to dwa spośród najważniejszych czynników warunkujących odnoszenie sukcesu na drodze do automatyzacji przyszłości. Niezbędne są rozwiązania, które mogą rozdzielać i zapewniać inteligentną kontrolę, czyniąc obsługę wielu systemów sterowania łatwiejszą. Takie rozwiązanie dostępne jest w firmie Pilz dzięki systemowi sterowania PSS 4000.


Rozproszone systemy inteligentne – System sterowania PSS 4000

W odróżnieniu od klasycznych systemów automatyzacji, w których scentralizowany system monitoruje zakład lub maszyny oraz przetwarza wszystkie sygnały, system sterowania PSS 4000 umożliwia modułowy przydział funkcji sterowania. Zadaniem systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz jest uproszczenie decentralizacji funkcji sterowania z utrzymaniem przejrzystości działania.

Funkcje sterowania mogą „migrować” do indywidualnych modułów mechatronicznych. W rezultacie instalację i maszyny można rozbić na przejrzyste, niezależne moduły operacyjne. Zgodnie z tą samą zasadą nawet program sterowania i wizualizację można podzielić na mniejsze jednostki. Dzięki jednolitej strukturze można z łatwością ponownie zastosować zarówno elementy maszyn, jak i moduły oraz dane.

Dzięki oprogramowaniu PAS4000 można zaprogramować swój własny rozproszony projekt automatyzacji realizujący zarówno funkcje bezpieczeństwa, jak i automatyzacji. Przekłada się to na prostotę i standaryzację obsługi w skali całego projektu! Dzięki temu mniejsza jest liczba możliwych błędów i krótszy czasy projektowania.
 

Industry 4.0 w Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl