Polska | polski

14.07.2016

Czy jesteś gotowy na wdrożenie Industry 4.0?

Przygotujemy Cię do wdrożenia inteligentnej produkcji przyszłości!

Industry 4.0 jest czymś więcej niż wizją przyszłości. Inteligentne sieci są ogromną szansą dla przemysłu. Elastyczna produkcja może być pomocna w optymalnym wykorzystaniu instalacji. Produkcja spersonalizowana w cenie produkcji masowej i wzrost wydajności Twojego przedsiębiorstwa! Niewiele firm stosuje w swojej produkcji zasady koncepcji Industry 4.0. Chcemy Państwu zademonstrować jej potencjał.


Firma Pilz aktywnie pomaga kształtować Industry 4.0

Pilz jest pełnoprawnym uczestnikiem inicjatywy technologicznej SmartFactoryKL, fabryki przyszłości. Wspólnie opracowujemy nowe koncepcje, standardy i rozwiązania oparte na elastycznej w wysokim stopniu technologii automatyzacji. Nabytą wiedzę wykorzystujemy do tworzenia elastycznych, indywidualnych, bezpiecznych procesów automatyzacji!


Większa elastyczność dzięki modułowym instalacjom

Już od kilku lat modułowa struktura instalacji jest kluczem do wyższej elastyczności produkcji. Na targi Hannover Messe 2016 firma Pilz zaprojektowała własną fabrykę przyszłości. Fabryka ta ilustruje komunikację pomiędzy rozproszonymi systemami sterowania z wykorzystaniem technologii czujników. System sterowania PSS 4000 kompatybilny z ideą Industry 4.0 koordynuje etapy wszystkich połączonych w sieć elementów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji: od projektowania po wizualizację.

Dzięki naszym rozwiązaniom łatwo jest zrealizować złożoną aplikację wykorzystującą skomplikowane funkcje, wymagane na przykład w cyfrowych systemach połączonych w sieć. Chcesz wiedzieć jak to działa? Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu opisującego inteligentną fabrykę!


Dalsze informacje:

Film prezentujący inteligentną fabrykę.

Industry 4.0 w Pilz

System sterowania PSS 4000 kompatybilny z platformą Industry 4.0

Industry 4.0 w Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl