Polska | polski

02.05.2016

Sprawozdanie przedstawione przez certyfikowanego specjalistę z dziedziny bezpieczeństwa maszyn CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Korzyści z uzyskania certyfikacji CMSE.

Robert Van Bommel jest kierownikiem do spraw technologii w firmie SCA, międzynarodowej firmie produkującej artykuły higieniczne. Niedawno uzyskał tytuł CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

„Dzięki zdobytej wiedzy mamy możliwość samodzielnego weryfikowania stanu bezpieczeństwa maszyn dostarczanych przez producenta. Odczuwam osobistą dumę z uzyskania tych kwalifikacji, a pomogły mi w tym moja wiedza i zdobywane przez wiele lat doświadczenie. Szkolenie było wyzwaniem, lecz traktowałem je jako sprawdzian posiadanej wiedzy”.


Jesteś zainteresowana(y) zdobyciem kwalifikacji CMSE?

Czy również chciałabyś(-byś) zostać specjalistą CMSE®, a tym samym należeć do światowej społeczności specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa? Na stronie cmse.com znajdziesz wszystkie informacje dotyczące szkolenia.


Dalsze informacje:

Wszystko na temat certyfikowanego szkolenia CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Robert van Bommel uzyskał tytuł CMSE