Polska | polski

20.04.2016

Aktualizacja dyrektywy ATEX

Nowa dyrektywa ATEX 2014/34/WE wchodzi w życie 20 kwietnia 2016 r.

Skrót ATEX pochodzi od pojęcia ATmosphère EXplosibles (atmosfery wybuchowe). Producenci i operatorzy maszyn muszą stosować się do dwóch głównych dyrektyw, których celem jest zapobieganie wybuchom, a tym samym ochrona ludzi, środowiska i mienia. Od 20 kwietnia 2016 r. producenci mogą oferować wyłącznie produkty zgodne z nową dyrektywą ATEX 2014/34/WE.
 

Dalsze informacje na temat tej dyrektywy:
 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl