Polska | polski

09.02.2016

Skróć czas uruchamiania i zwiększ wydajność

Dostępna jest już wersja 13 firmware systemu sterowania PSS 4000 z wieloma nowymi funkcjami

Skrócony czas uruchamiania

Dzięki funkcji zmiany online można teraz dokonywać pojedynczych zmian w programach systemu sterowania. Pozwoli to oszczędzić czas, ponieważ nie ma potrzeby kompilowania i ładowania całego programu w trakcie jego uruchamiania. Ponieważ system sterowania PSS 4000 jednakowo traktuje funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji, obecnie istnieje możliwość dokonywania zmian online również w sekcji bezpieczne.


Mniej typów urządzeń dzięki standaryzacji.

W wersji numer 13 sterownik PLC PSSuniversal PLC oferuje interfejs urządzeń wykorzystywany w standardowej komunikacji z sieciami ProfiNET. Standard ProfiNET jest włączony do systemów sterowania jako stos komunikacji. Dzięki specjalnej konfiguracji platformy PAS4000 możliwe jest obsługiwanie różnych połączeń komunikacyjnych przez te same urządzenia (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP itd., a obecnie także ProfiNET). Sterownik PSSuniversal PLC można wykorzystywać do uniwersalnego łączenia się z różnymi systemami komunikacji.


Większa wydajność

Kolejną zaletą jest konfigurowalna struktura połączeń SafetyNET p FS. Zapewnia ona automatyczne ponowne podłączenie systemu w przypadku utraty połączenia z SafetyNET. Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa nowa wersja umożliwia wydłużanie i opóźnianie impulsów w kompaktowym module Fast Control Unit (PSSu K F FCU). Dzięki temu można bezpiecznie zapisywać i przetwarzać nawet bardzo krótkotrwałe impulsy.


Najważniejsze zalety:

  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania: Po raz pierwszy możliwe jest budowanie indywidualnych sekcji programowych i bloków funkcyjnych nawet w sekcji bezpiecznej, bez konieczności przebudowy całego projektu.
  • Mniej typów urządzeń dzięki standaryzacji: Konfigurowanie w platformie PAS4000 umożliwia wykorzystywanie jednego systemu sterowania dla różnych protokołów komunikacyjnych przemysłowego Ethernetu, na przykład protokołu ProfiNET.
  • Wyższa wydajność: W przypadku przerwania połączenia SafetyNET p system automatycznie ponownie ustanawia połączenie.


Dalsze informacje:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Skróć czas uruchamiania i zwiększ wydajność
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl