Polska | polski

22.01.2016

Prosta konfiguracja i optymalna wizualizacji projektów

Dzięki oprogramowaniu PASvisu masz pełny podgląd swoich projektów automatyzacji!

Co rzeczywiście oznacza pełny wgląd w automatyzację? Oznacza możliwość obsługiwania i śledzenia wszystkich funkcji instalacji lub maszyny. Można to osiągnąć, wykorzystując oparte o technologię www oprogramowanie HMI PASvisu.


PASvisu – oprogramowanie kompatybilne z systemem sterowania PSS 4000

W skład systemu sterowania PSS 4000 wchodzą różne elementy sprzętowe i programowe będące rozwiązaniem dla złożonych projektów automatyzacji. Jednym jego elementem jest innowacyjne oprogramowanie PAS4000. Jest ono idealne do podłączenia z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu. W rezultacie otrzymuje się doskonałąsymbiozę systemu sterowania i wizualizacji.


Co to oznacza w praktyce?

Ten 2-minutowy film pokazuje, jak wykorzystać PASvisu, a także jak obsługiwać oraz monitorować maszyny na wszystkich etapach cyklu ich eksploatacji.


Dalsze informacje:

Sieciowe oprogramowanie do wizualizacji PASvisu

Prosta konfiguracja i optymalna wizualizacji projektów automatyzacji