Polska | polski

18.11.2015

Łatwe sterowanie złożonymi projektami

Dzięki systemowi sterowania PSS 4000 można realizować różne projekty – od samodzielnych zastosowań, aż po połączone w sieć maszyny i instalacje.

Scentralizowany widok rozproszonego projektu – Industry 4.0

Zarówno dla małych maszyn, jak i dla wzajemnie połączonych instalacji o wysokim stopniu skomplikowania. Systemy sterowania PSSuniversal, wchodzące w skład projektu automatyzacji, można obsługiwać w sposób zdecentralizowany, zgodnie z zasadą multi-master i można je konfigurować z użyciem jednego narzędzia programowego. Nie ma znaczenia, czy Twój projekt wykorzystuje 12, 34, czy też więcej systemów sterowania PSS 4000. Systemy PSSuniversal to pierwszy rozproszony system sterowania dla funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji. Zapewnia kompatybilność systemu automatyzacji z platformą Industry 4.0.


Jedna platforma programowa zapewniająca bezpieczeństwo i automatyzację: PAS4000

Dzięki platformie programowej PAS4000 możesz w dowolnej chwili uzyskać przegląd swojego programu. Dzięki platformie programowej PAS4000 możesz konfigurować, programować i przeprowadzać diagnozę wszystkich systemów w sieci. Przekłada się to na prostotę i standaryzację obsługi w skali całego projektu. To z kolei pozwala wyraźnie zmniejszyć koszty projektowania, uruchamiania i konserwacji.


W taki sposób zmniejszamy stopień złożoności całego systemu

Dane dotyczące procesów lub sterowania, bezpieczne dane i informacje diagnostyczne wymieniane i synchronizowane pomiędzy różnymi podzespołami automatyzacji za pośrednictwem sieci Ethernet. Całość informacji jest znana i udostępniana w jednakowym stopniu wszystkim abonentom sieci. Połączenia komunikacyjne wszystkich aktywatorów, na przykład pomiędzy poszczególnymi modułami, a także zmienne i dane procesowe są udostępnione dla całego projektu i niezależnie tworzone przez narzędzie według zasad dystrybucjiprogramu. Dzięki temu, wdrażanie nawet złożonych projektów z wykorzystaniem systemu sterowania PSS 4000 jest niezwykle łatwe.


Najważniejsze zalety:

  • Rozproszenie inteligentnego sterowania: jeśli zachodzi potrzeba łączenia w sieć wielu systemów sterowania, można to łatwo zrealizować z wykorzystaniem narzędzia programowego.
  • Zmniejszenie nakładów na programowanie i krótsze czasy projektowania: można rozpocząć programowanie bez konieczności uprzedniego wybrania sterownika PLC i architektury sterowania. Można je wybrać nawet na etapie konstruowania.
  • Łatwość rozbudowy maszyny: program narzędziowy można bez większego nakładu pracy przydzielić do innych systemów sterowania. Późniejsze poprawki w systemie i zmiany w poszczególnych sekcjach instalacji są łatwe do wprowadzenia.
  • Zmniejszona wydajność: możliwość częściowego uruchomienia i obsługi poszczególnych podzespołów maszyny.

Odwiedź nas na targach SPS w hali 9, na stanowisku 370. Z przyjemnością przedstawimy Ci zasady działania systemu sterowania PSS 4000.


Dalsze informacje:

PSSuniversal – pierwszy rozproszony system sterowania dla funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

PSS 4000: system sterowania kompatybilny ze standardem Industry 4.0!

Industry 4.0: Odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości

Pilz na targach SPS IPC Drives

Łatwe sterowanie złożonymi projektami
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl