Polska | polski

09.09.2015

Platforma programowa PAS4000 obecnie z interfejsem API

W znacznym stopniu ułatwia to pracę użytkowników konfigurujących projekty sterowania bazujące na procesach zautomatyzowanych, nienależące do platformy programowej PAS4000.

W systemie sterowania PSS 4000 można wykorzystać platformę programową PAS4000 do łatwego konfigurowania i programowania systemów PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi z wykorzystaniem graficznego edytora PASmulti lub języków programowania IL, STL i LD zgodnie z normą EN/IEC 61131-3.


Interfejs API umożliwia dołączenie zewnętrznych programów aplikacji do platformy programowej PAS4000.

W ramach platformy PAS4000 firma Pilz oferuje obecnie interfejs do programowania zewnętrznych aplikacji (API, application programming interface – interfejs programowania aplikacji). W znacznym stopniu ułatwia to pracę użytkowników konfigurujących projekty sterowania bazujące na procesach zautomatyzowanych, na przykład w Excelu. Przykładowo za pomocą interfejsu API w programie Excel można automatycznie wygenerować kod sterowania dla platformy programowej PAS4000. Pozwoli to oszczędzić czas podczas projektowania, w szczególności gdy konieczne jest utworzenie pewnej liczby podobnych projektów. Interfejs ten umożliwia szybkie i wydajne przesłanie do niego uprzednio zdefiniowanych funkcji, które można włączyć do projektu sterowania bez potrzeby ręcznego wprowadzania jakichkolwiek wartości za pośrednictwem edytora.
 

Liczne możliwości dzięki interfejsowi API

Dzięki interfejsowi API możliwe jest tworzenie projektów, bloków programów z wywołaniem biblioteki, konfigurowanie sprzętumapowanie procesu oraz zmiennych systemu (wewnętrznych i zewnętrznych). Ponadto istnieje możliwość tworzenia i konfigurowania połączeń IP. Inne kroki potrzebne do dokończenia projektu, takie jak budowanie, pobieranie do systemu sterowania, licencjonowanie i testowanie funkcji, są wykonywane jak zazwyczaj w ramach platformy programowej PAS4000.

Ponieważ system sterowania PSS 4000 może wdrażać zarówno projekty automatyzacji, jak i projekty bezpieczeństwa, dzięki interfejsowi API możliwe jest również skuteczne tworzenie funkcji bezpieczeństwa.
 

Dalsze informacje znajdziesz w pomocy online dla PAS4000.

Aby dowiedzieć się, jakie działania umożliwia interfejs API oraz jakie polecenia są wymagane, użytkownicy mogą skorzystać z pomocy online dla platformy programowej PAS4000, pod hasłem „API dla PAS4000”.


Dalsze informacje:

Platforma programowa PAS4000

System sterowania PSS 4000

Platforma programowa PAS4000 obecnie z interfejsem API
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl