Polska | polski

04.07.2016

Ustawy i normy obowiązujące w Wielkiej Brytanii

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów: specjalne przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje specjalna dyrektywa dotycząca narzędzi pracy: Przepisy dotyczące udostępniania i użytkowania narzędzi pracy (PUWER)

Przepisy te obejmują wszystkie narzędzia pracy wykorzystywane przez pracowników podczas wykonywania zadań – od młotka po prasy mechaniczne i pojazdy silnikowe. Przykładowo użytkowanie narzędzi pracy definiuje się jako konserwację, czyszczenie, transportowanie lub odbiór urządzeń.

Przepisy PUWER nie tylko nakładają obowiązek dostarczenia i właściwego utrzymywania narzędzi pracy, ale również stwierdzają, że należy zapobiegać powstawaniu ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń.
 

Co rozumiemy pod pojęciem PUWER?

Są to przepisy określające udostępnianie i użytkowanie narzędzi pracy (Provision and Use of Work Equipment Regulations – PUWER), będące aktem wykonawczym Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z roku 1974 (HSW Act), które obowiązują od dnia 5 grudnia 1998. Głównym zadaniem przepisów PUWER jest egzekwowanie bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy w trakcie całego okresu ich eksploatacji, niezależnie od ich stanu, wieku i pochodzenia.
 

Kto ponosi odpowiedzialność?

Każdy pracownik zobowiązany jest do oceny zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia osób w ich miejscu pracy. Przepisy te nie tylko wymagają, aby pracodawcy zapewniali odpowiednie i bezpieczne narzędzia pracy i maszyny, ale uwzględniali również warunki pracy i wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, włączając w to zapewnienie odpowiedniego szkolenia.
 

Do czego odnoszą się przepisy PUWER?

Przepisy PUWER odnoszą się do zapewnienia i użytkowania wszystkich narzędzi i maszyn, w tym urządzeń ruchomych i urządzeń podnoszących, czyli w skrócie do wszelkich narzędzi i pojedynczych maszyn aż po zakłady montażowe.
 

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl