Polska | polski

13.06.2016

Ustawy i normy obowiązujące w Brazylii

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów.

Brazylijskie Stowarzyszenie Norm Technicznych (ABNT) włączyło normy ISO/IEC do krajowego ustawodawstwa. Uwzględniając globalizację i wymagania rynku, większe przedsiębiorstwa brazylijskie zaczynają stosować normy ISO/IEC, uprzedzając włączenie ich do ustawodawstwa brazylijskiego przez Stowarzyszenie ABNT.


NR – brazylijskie przepisy prawne

Krajowe przepisy BHP nadzorowane są w Brazylii przez Ministerstwo Pracy. Określa je skonsolidowane prawo pracy (CLT), które weszło w życie z dniem 1 maja 1943 na mocy Dekretu 5452, które ujednolica odpowiednie przepisy w Brazylii oraz reguluje indywidualne i zbiorowe relacje w przemyśle. Na mocy dekretu normy regulacyjne znane pod nazwą NR określają niezbędne procedury dotyczące zapewniania bezpieczeństwa w miejscach pracy. NR w pewnym sensie zbliżone są do dyrektyw europejskich, gdyż zawierają konieczne do wdrożenia szczegółowe regulacje prawne. Ich zakres musi być udokumentowany poprzez odnośniki do norm.


NR-12 w Brazylii/Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa maszyn

Ogółem istnieje 36 przepisów prawnych NR odnoszących się do bezpieczeństwa, w tym NR-12 dotyczący maszyn. Wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego, jak również pracownicy zarejestrowani zgodnie z przepisami prawa pracy CLT zobowiązani są do przestrzegania tych przepisów. NR-12. Celem NR 12 jest zagwarantowanie spełniania wymagań bezpieczeństwa maszyn zarówno nowych, jak i używanych, zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami.


Zawartość normy NR-12.

Głównym celem tej normy jest zapewnienie samoistnego bezpieczeństwa maszyn nowej generacji i dostarczenie wszystkich danych dotyczących ich transportu, działania, konserwacji i sprzedaży. Norma ta obejmuje również środki służące do adaptacji istniejących maszyn, a także określenie wymagań dotyczących planowanej konserwacji zapobiegawczej. Zamieszczono w nich również wymagania dotyczące złomowania starych maszyn, niedopuszczające do sprzedaży tych, które nie są odpowiednio wyposażone, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Przepisy te stanowią, iż maszyna przeznaczona do odsprzedaży musi być wyposażona w sposób pozwalający spełnić normy bezpieczeństwa.


Użytkowanie, zakup i sprzedaż maszyn w Brazylii.

Jeśli eksploatujesz, kupujesz lub sprzedajesz maszyny w Brazylii, musisz mieć świadomość specjalnych wymagań przepisów NR-12. W celu zagwarantowania zgodności maszyny z wymaganiami zaktualizowanej normy NR-12 firma Pilz może współpracować z Tobą jako partner, począwszy od oceny ryzyka aż dowalidacji bezpieczeństwa. Posiadamy przedstawicielstwa na całym świecie i znane są nam przepisy obowiązujące w każdym z nich.


Dalsze informacje:

Przewodnik po normach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zakres usług Pilz