Polska | polski

28.05.2015

Zmiana w normie IEC/EN 61496-1

Aktualizacja normy IEC/EN 61496-1 pozwala uzyskać standaryzację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL i zapewnienia bezpieczeństwa PL.

Opcje aplikacji dla różnych typów optoelektronicznych urządzeń ochronnych (ESPE) były dotychczas nieprecyzyjne w odniesieniu do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – zgodnie z normą IEC 62061) i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL – zgodnie z normą ISO 13849).


Norma IEC/EN 61496 zacznie obowiązywać od 10 maja 2015 roku.

Norma IEC/EN 61496 „Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i testy” została ostatnio zmodyfikowana, umożliwiając po raz pierwszy przypisanie klas typów do odpowiednich poziomów SIL i PL. Te zależności pomiędzy klasami typów urządzenia ESPE a SIL/PL są następujące:

Do zastosowań zgodnych z wymaganiami normy
Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 i
SIL CL 1

SIL 2 i
SIL CL 2
SIL 3 i
SIL CL 3

 

Dalsze informacje:

Artykuł zawiera szczegółową informację na temat normy IEC/EN 61496-1

Optyczne bariery bezpieczeństwa firmy Pilz
 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl