Polska | polski

11.02.2019

Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE obejmuje wymagania zasadnicze jakie, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, musi spełnić maszyna, aby została dopuszczona do obrotu na rynku Europejskim. Dotyczą one projektowania i konstruowania wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin i pasów, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych.

Ma ona zastosowanie dla wszystkich maszyn wprowadzanych po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy są to maszyny nowe, czy stare.

Podlegają jej również maszyny wykonane na własny użytek oraz maszyny, które zmodyfikowano w sposób znaczący. Podsumowując, niezależnie od miejsca i daty wytworzenia, wszystkie maszyny oddawane obecnie do użytku, po raz pierwszy w Europejskim Obszarze Gospodarczym podlegają wymaganiom Dyrektywy Maszynowej oraz muszą mieć znak CE.

Aby ułatwić zrozumienie i stosowanie wymagań stawianych przez zapisy dyrektywy chcielibyśmy zaproponować Państwu szkolenie : „Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE”, skierowane do osób zajmujących się budową lub modernizacją maszyn, które w szczegółowym zakresie określa wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby maszyna była bezpieczna i zgodna z przepisami prawnymi.

Zakres i poruszane zagadnienia pozwolą użytkownikowi znaleźć odpowiedź na pytania:

  • Czy maszynę po modernizacji trzeba ponownie oznaczyć znakiem CE?
  • Co powinna zawierać Deklaracja zgodności?
  • Jakie są wymagania dla dokumentacji technicznej, co powinno się w niej znaleźć?
  • Co powinny zawierać Instrukcje obsługi?
  • Jakie wymagania w zakresie technicznym powinny spełniać maszyny?

Zagadnienia:

Program szkolenia opiera się o strukturę Dyrektywy Maszynowej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień dotyczących użytkowników oraz producentów maszyn. Koncentruje się na Załączniku 1 Dyrektywy, w którym przedstawione są szczegółowe wymagania stawiane producentom maszyn. Poprzez omówienie każdego z wymagań, szkolenie wyjaśnia w jaki sposób należy zaprojektować lub zmodernizować maszynę, aby była zgodna z prawem.

Wymagania zawarte w Załączniku 1 Dyrektywy dotyczą również takich aspektów bezpieczeństwa jak: ergonomia, zagrożenia mechaniczne, elektryczne, ograniczenie błędów obsługi, systemy sterowania maszyny oraz ryzyka związane z innymi zagrożeniami: hałas, pożar, wybuch, drgania, promieniowania i itp.

Szczegółowa oferta szkoleń

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: