Polska | polski

21.05.2015

Zmniejszony zakres prac projektowych – krótszy czas uruchomienia projektu

System sterowania PSS 4000 umożliwia zmniejszenie nakładu prac projektowych.

W wielu systemach sterowania do przeprowadzenia konfiguracji lub programowania konieczne jest wybranie sprzętu. Późniejsze modyfikacje wiążą się z wysokimi kosztami.


W przypadku systemu sterowania PSS 4000 wygląda to inaczej: wybór sprzętu i przesłanie programu do urządzeń może odbywać się na bardzo późnym etapie procesu i w znacznej mierze nie zależy od etapu konfiguracji.


Zapewnia to wiele korzyści:

  • Krótsze czasy uruchomienia projektu – podzadania przetwarzane są równolegle: wybór sprzętu i przydział programu do sprzętu mogą być dokonane na o wiele późniejszym etapie procesu
     
  • Możliwe jest retrospektywne rozszerzenie maszyny: program użytkownika można bez większego wysiłku przydzielić innemu systemowi sterowania
     
  • Częściowe uruchomienie i częściowe działanie indywidualnych części maszyny: zapewnia to elastyczność i niezależność podczas tworzenia aplikacji i w trakcie pracy


Dalsze informacje:

System sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000 umożliwia zmniejszenie nakładu prac projektowych.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl