Polska | polski

19.06.2015

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku (3)

Wdrożenie systemu i walidacja: Przeczytaj trzecią część serii.

Z naszej serii „Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku” dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć na temat działań zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa pracy maszyn. Trzecia część jest poświęcona wdrożeniu systemu i jego walidacji.
 

Krok 5: Wdrożenie systemu

Wybrane środki ochronne wdraża się w oparciu o rezultaty analizy ryzyk i projektu bezpieczeństwa. Proces ten obejmuje:

  • wybór odpowiednich dostawców;
  • zakup komponentów i wdrożenie rozwiązań systemowych;
  • konfigurację systemów sterowania i stworzenie interfejsów dla potrzeb wizualizacji;
  • prace elektryczne przy instalacji i maszynach;
  • montaż środków ochronnych oraz podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • montaż i testowanie szaf sterowniczych;
  • szkolenie operatorów maszyn i personelu odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu.
     

Krok 6: Ponowna analiza ryzyk

W toku oceny wyników analizy ryzyk rozlicza się wykonane dotąd czynności. W szczególności sprawdza się, czy: środki ochrony zostały wdrożone prawidłowo; zabezpieczenia systemów sterowania zostały zaprojektowane prawidłowo i wdrożone w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. Walidacja ma zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia faktu, że maszyna jest bezpieczna. Analiza obejmuje również sprawdzenie działania systemu bezpieczeństwa na drodze symulacji usterek oraz dokonanie szeregu pomiarów, dotyczących między innymi ciągłości przewodów ochronnych czy poziomu hałasu. Wyniki poszczególnych kontroli muszą zostać zarejestrowane i udokumentowane.

Ciąg dalszy Już wkrótce czwarta i ostatnia część serii, poświęcona kwestiom instrukcji obsługi oraz oznaczenia CE.
 

Dalsze informacje:

Pierwsza część serii: Analiza ryzyk i koncepcja bezpieczeństwa
Druga część serii: Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa
Wdrożenie systemu
Walidacja systemu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku:  Wdrożenie systemu i ponowna analiza ryzyk
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl